Huvudartikel: Livsmedelslagstiftning. I många länder finns lagstiftning som både definierar vad som klassas som föda för ...
Några synpunkter rörande behovet av en livsmedelslagstiftning i Sverige (1929), ur Meddelanden från Sveriges kemiska ...
Med livsmedelslagstiftning menas de lagar som är stiftade för att reglera vilka livsmedel som är tillåtna samt att säkerställa ...
... ledamot av kommittén rörande livsmedelslagstiftning 1916-1921, ledamot av Farmaceutiska föreningens styrelse 1916-1931, ledamot ...
... livsmedelslagstiftning och rätten att äga, ärva och förvärva jordbruksmark (jordreformer). När en nytillträdd regering byter ut ...