livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor. *regional tillväxt. *infrastrukturplanering. *hållbar ...
http://www.slv.se/sv/grupp1/Livsmedelskontroll/Livsmedelsanlaggningar/Foretag-som-tillverkare-skyddade-beteckningar/. ...
Till andra uppgifter hör avfallshantering, räddningstjänst, brandskydd, katastrofberedskap, sjukvård och livsmedelskontroll ...
... bedriver även verksamhet inom livsmedelskontroll och brandskydd. Gemensamt för de olika verksamheterna är det ...
... er arbetar också inom livsmedelsområdet, med livsmedelskontroll på till exempel slakterier. Ett annat veterinärt ... livsmedelskontroll, djurskydd, forskning och laboratoriearbete samt arbete med folkhälsa och epizooti. Kliniskt verksamma ...
I dag används den inom många olika områden, till exempel livsmedelskontroll (vilket djur köttet kommer ifrån), rättsfall (DNA- ...
https://web.archive.org/web/20130318205903/http://www.slv.se/sv/grupp1/Livsmedelskontroll/Livsmedelsanlaggningar/Svenska-Listan ...
Som riksdagsledamot engagerade han sig bland annat i skolfrågor och för ökad livsmedelskontroll. Tvåkammarriksdagen 1867-1970 ( ...
... ska bland annat utarbeta regler inom livsmedelsområdet, utöva och verka för en effektiv livsmedelskontroll. ...
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelskontroll/branschriktlinjer/branschriktlinjer_allergi_slutversion_2005_05_17.pdf. ...
... livsmedelskontroll, läkare, veterinärer, begravningar, livsmedelshandel, epizootier, köttbesiktning samt vapen och jakt. Not 1 ...
https://web.archive.org/web/20130318205903/http://www.slv.se/sv/grupp1/Livsmedelskontroll/Livsmedelsanlaggningar/Svenska-Listan ...