Livsmedelsindustri. Torvindustri. Inom den grundläggande utbildningen finns två finskspråkiga skolor, Hongon koulu (åk 1-6) och ...
"Livsmedelsindustri". https://sv.wikipedia.org/wiki/Livsmedelsindustri. Läst 9 november 2018. ...
AB Banan-Kompaniet var bland de första i Sverige vilka regelbundet annonserade i veckopressen och på 1930-talet saluförde Fyffes bananer. Exempelvis "Har Mor FYFFES hemma idag?" eller "Världen snabbaste frukost" illustrerad av konstnären Robert Högfeldt. Man gav också regelbundet ut tidningen Bananbladet som distribuerades till landets 30 000 olika återförsäljare. År 1910 var konsumtionen av bananer i Sverige 0,1 kg per person och år, konsumtionen för 1998 var 17 kilo per person och år, enligt uppgift från Banankompaniet.[2] År 1927 byggdes företagets huvudkontor med lager och bananmogningsrum i Stockholms Frihamn. Innan dess lossades bananstockarna vid Nybrokajen. Nu fick man tillgång till egen kaj och lastkranar samt stora lagerutrymmen för ända upp till 20 000 bananstockar. I lagerlokalerna installerades - efter de allra senaste rönen från USA − speciella bananmogningsboxar som isolerades på insidan med kork. Vidare byggdes ett avancerat ventilations- och fläktsystem ...
... har även livsmedelsindustri. Vingårdar finns runt omkring staden. Fenicier från Tyros grundade staden Malaka omkring ...
Industrin är ännu begränsad; livsmedelsindustri är den viktigaste industrigrenen. Huvudstaden Makurdi är en viktig flodhamn ...
Avnämare är livsmedelsindustri och pappersindustri. Företaget var bekant som sista svenska tillverkare av det klassiska ...
Staden har även en livsmedelsindustri. 18 augusti 1976 brände sig den evangeliske prästen Oskar Brüsewitz till döds framför ...
I Klintehamn finns också livsmedelsindustri. Foodmark gör här bland annat potatissallad. En betydande industri för hela ...
Industrin består främst av livsmedelsindustri. Mali är mycket beroende av hjälp från utlandet och också av världsmarknadspriset ...
Staden har textil- och livsmedelsindustri. Ursprungligen en illyrisk bosättning, grundades staden under namnet Antipatrea på ...
Den har 21 551 invånare (2016). Staden har trä-, textil- och livsmedelsindustri. Av en borg från 1200-talet, som staden växte ...
Staden har textil-, lädervaru- och livsmedelsindustri. I staden finns en romersk-katolsk katedral (1922), en koptisk kyrka och ...
Staden har även en omfattande livsmedelsindustri. Den grundades av araber omkring år 1700. "Mahajanga". Store norske leksikon. ...
Idag är livsmedelsindustri stadens viktigaste näring. Johann Ernst Altenburg (1734-1801), kompositör och musiker. Balthasar av ...
I staden finns livsmedelsindustri och konsthantverk. Sedan 1978 har man ett universitet. Från Marrakech går järnväg till bland ...
... hade bomulls- och livsmedelsindustri; som hemslöjd tillverkades mattor av mycket hög kvalitet. Turkmenska ...
Jordbruk, livsmedelsindustri och turism dominerar som näringar. Området har traditionellt administrerats från Perleberg, som ...
Industrier i staden är oljeraffinaderi och livsmedelsindustri. Den är också en badort. ^ [a b c] "Mohammedia". Store norske ...
I Bouaké finns betydande textil- och livsmedelsindustri. Staden är ett katolskt biskopssäte och har en moské samt flera ...
Dagens namn betyder bokstavligen "en plats vid en avlägsen flod". Den lever mest av trä- och livsmedelsindustri. Det finns ...
Här finns också livsmedelsindustri och teknisk industri. Turismen är mer och mer på frammarsch. Staden omnämns i historiska ...
Den har även bomulls-, cellulosa- och livsmedelsindustri. ^ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ...
I staden finns även metall, klädind och livsmedelsindustri. En annan viktig näring är turism. Vid Příbram ligger Březové Hory ( ...
Bland övriga näringar märks elektroteknisk industri och livsmedelsindustri. Osj är en av tre städer i Kirgizistan som har ...
Staden är en industristad med en stark livsmedelsindustri. Här finns ett universitet och lantbrukshögskola. ^ [a b] Census of ...
... s viktigaste näringar är turism, livsmedelsindustri och jordbruk. I början av 1990-talet lades ortens största ...
Idag finns i staden juteindustrier, sågverk och livsmedelsindustri. Det finns en flygplats för godstrafik och en ...
Där finns också en betydande maskin- och livsmedelsindustri. Eftersom staden är Charles Dickens födelseort finns där ett ...
Desinfektion av tvätt på sjukhus, vårdinrättningar och livsmedelsindustri.. *Dödande av bakterier, jäst, mögel och insekter på ...