Livskvalitet och levnadskostnader[redigera , redigera wikitext]. Vancouver har rankats som en av de bästa platserna att bo på i ... Vancouver brukar rankas högt i listor över "världens bästa stad", där livskvalitet värderas. Såväl 2009[15] som 2010[16] tog ... Det har ibland angetts som en av orsakerna till den högre livskvalitet invånarna visat sig uppleva.[15][55] Stadsplaneringen i ...
Libris 4343840 Jern, Sverker (1987). Livskvalitet vid hypertoni. Bromma: MSD läkemedel. Libris 631588 Hansson, Lennart; Jern ...
Boken betonade den enskildes livskvalitet. Manliga och kvinnliga könsorgan skulle, liksom andra kroppsdelar, hållas i "helsosam ...
... ssymtom påverkar livskvalitet och funktionsförmåga. Grupper av depressionssymtom bildar syndrom. Symptomen kan yttra ...
... och livskvalitet: Hedges g = 0.30). Cirka hälften av de som genomgår KBT för ångest blir bättre efter behandlingen, även PTSD. ...
... en fråga om livskvalitet (red., tillsammans med Ingrid Hagman, 1998) Den feminina textilen: makt och mönster (red., tillsammans ...
Libris 170209 Johansson, Eva; Wolde Gunilla (2006). Självbildsboken - hitta din kraft!: en handledning för ökad livskvalitet (1 ...
"Känsla av sammanhang påverkar upplevelsen av livskvalitet". Publicerad i Cell till Samhälle 2011. Karolinska institutet. http ... ki.se/forskning/kansla-av-sammanhang-paverkar-upplevelsen-av-livskvalitet. Läst 5 december 2016. ^ Nygren & Lundman (2014) ...
Denna tillfredsställelse kan även beskrivas med begreppet livskvalitet. Tanken att koppla livskvalitet till hantverk är inte ny ... samtidigt som de propagerade för den hantverksmässiga tillverkningens betydelse för individens potentiella livskvalitet. De ...
Där människor växer och erbjuds god livskvalitet. Kommunens vapen.. Land. Sverige. Landskap. Bohuslän. ...
Feminina kulturer lägger större värde vid relationer och livskvalitet. Japan och Slovakien rankas som de mest maskulina ...
Feminina kulturer lägger större värde vid relationer och livskvalitet. Japan och Slovakien rankas som de mest maskulina ... så döps den här dimensionen ibland om till Livskvantitet mot livskvalitet. En annan aspekt av dimensionen är att i M-kulturer ...
Catarina Kylberg), 1997 Rehabilitering med livskvalitet som mål (ill. Catarina Kylberg), 1998 Väckarklockor för människor i ...
a b] "Uddevalla bjuder på god livskvalitet och goda idéer". Arkiverad från originalet den 1 oktober 2005. https://web.archive. ...
Han ledde även medicinprogram som Livskvalitet och Ont i själen. Bengt Nordlund medverkande också i revyer, bland annat i en ...
Mugabe bemödade sig vidare om att förbättra den svarta befolkningens livskvalitet. Under de följande åren erhöll Mugabe talrika ...
Filmen skildrar livskvalitet och ställer frågan vad något sådant kan innebära. Filmen visar intervjuer med olika människor som ...
När man diskuterar ämnet djurvälfärd brukar man prata om djurets livskvalitet. Tre sätt att närma sig frågan om livskvalitet ...
Sverige anses erbjuda hög livskvalitet och vara öppet, tolerant och jämställt. Svenska kulturuttryck rankas relativt sett sämst ... Svensk kultur värderar konkurrens, ambition och materiellt ansamlande mycket lågt, medan relationer och livskvalitet värderas ...
Icke-rökare lever flera år längre än rökare , med högre livskvalitet. Fysisk träning. Stillasittande har en mycket negativ ... men som var och en sannolikt har en relativt liten betydelse på livslängden och livskvalitet. Bland de metoder och behandlingar ...
I januari 2008 omarbetade man visionen till "Livskvalitet Karlstad 100 000". Anledningen till omarbetningen var att man ville ... förtydliga att visionen leder till ökad livskvalitet, och att tillväxten ger mer arbeten, ökad välfärd och en långsiktig ...
Rädsla för att falla igen kan påverka livskvalitet, hälsa och aktivitetsnivå. Cirka 40 procent av dem som faller kan inte ...
... leder därigenom till betydande psykisk ohälsa och sänkt livskvalitet. En infertilitetsutredning syftar ...
Ungefär 17 % av befolkningen påverkas av tinnitus med konsekvenser av sämre livskvalitet. I Stockholms län räknar man med ...
Dock verkar inte icke-symptomatiska faktorer (livskvalitet, distress & funktionsnivå) avhjälpas av KBT. Ett relativt nytt ...
... har påverkan på livskvalitet och både fysisk och psykisk hälsa.[7] Det är därför av stor vikt att försöka minska ...
Den som söker efter smärtkontroll till varje pris får ofta en minskad livskvalitet. När man försöker att kontrollera tankar, ...
7 maj - Start för Livskvalitet, medicinskt magasin med Bengt Nordlund och Claes Wirsén. 7 maj - Brittiska TV-serien Mysteriet ...
ISBN 91-38-08691-3 ^ Stalfelt, Ann Marie (1994). Botad - till vilket pris?: en studie över livskvalitet och kostnad vid ... Libris 9439670 Stalfelt, Ann Marie (1994). Botad - till vilket pris?: en studie över livskvalitet och kostnad vid konventionell ... ett instrument för mätning av livskvalitet hos patienter som genomgår cytostatikabehandling. Uppsala: Institutionen för ...
Vendelius bedriver även verksamhet som talare, med inriktning på människovärde, identitet och livskvalitet. År 2009 deltog hon ...