Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Carcinom i endometriet förekommer i en stor utsträckning i en särskild variant som kallas endometrioid typ av carcinom (EC), vilket är ett slags adenocarcinom som också kallas "typ 1" och som anses vara den form av livmoderscancer som är beroende av östrogen.[8]. Den brukar uppkomma till följd av hyperplasi av livmoderslemhinnan (hyperplasi av endometriet), ett tillstånd som i sin tur ofta beror på höga värden östrogen relativt låga värden progesteron. EC bildar sällan metastaser, är väldifferentierad, och sällan särskilt invasiv.[9] Livmoderscarcinom typ 2 innefattar klarcellscarcinom, seröst carcinom, och dåligt differentierat carcinom. Dåligt differentierade tumörer brukar som regel sakna receptorer för antingen östrogen eller progesteron, vilket sammanfaller med sämre prognos än för typ 1. Typ 2 är inte östrogenberoende.[8][9]. ...
... innebär att livmodern är större än normalt,[1] vilket är förväntat om det beror på graviditet, men det kan också vara ett tecken på onormala tillstånd, i så fall vanligen trauma, myom, adenomyos, eller livmoderscancer.[2] Vid exempelvis myom är förstoringen vanligen lokaliserad till knutorna, men förstoringen kan också vara diffus. En vuxen kvinnas livmoderkropp är vanligen 5 x 5 x 2,5 centimeter. Storleken kan avgöras exempelvis med sonografi, men med den metoden är det svårt att avgöra huruvida en förstoring beror på en stor tumör eller på en diffus förstoring. Magnetisk resonanstomografi ger bättre bild av vävnaden, men metoden är dyr.[3] Diffus förstoring av livmodern av typen hypertrofi är vanligt vid graviditet och efter förlossning. Det kan också uppkomma av hormonella störningar av främst östrogen, progesteron, och gonadotropiner. Det kan då uppkomma om kvinnan tagit för hög dos p-piller, till följd av hormonproducerande ...
Ashermas syndrom uppträder vid skada på livmoderslemhinna (endometriet). Detta startar en läkningsprocess som kan leda till att skadade områden läker samman med varandra. Sammanväxtningar i livmodern kan uppkomma efter kirurgi/operationer inuti livmodern. Till exempel att muskelknutor eller andra förändringar har tagits bort, eller skrapningar av annat skäl. Aborter såväl spontana som inducerade, kejsarsnitt operativt uttagande av moderkaka, Även kroniska infektioner som till exempel tuberkulos kan ge sammanväxtningar i livmodern. Sjukdomen beskrevs av den tjeck-israeliske gynekologen Joseph G. Asherman.[1][2] ...