Om en vattenlösning har hög koncentration av fosfolipider kan det bildas liposomer. Liposomer är ett sorts slutet dubbellager ... Liposomer beskrevs första gången 1961 (publicerad 1964) av den brittiska haematologisten Alec D Bangham Horne, vid Babraham ... Liposomer är många gånger sammansatta av en mängd fosfolipider. Fosfolipiderna är uppbyggda av tre delar, fettsyrarester ( ...