Om en vattenlösning har hög koncentration av fosfolipider kan det bildas liposomer. Liposomer är ett sorts slutet dubbellager ... Liposomer kan användas som bärare av näringsämnen eller av läkemedel (mot cancer eller andra sjukdomar). Namnet liposom har ... Liposomer kan används för transport av olika biologiska molekyler eller molekylkomplex till celler, t.ex. läkemedel eller gener ... Liposomer beskrevs första gången 1961 (publicerad 1964) av den brittiska haematologisten Alec D Bangham Horne, vid Babraham ...
Principen är att mRNA för virusets spikeprotein ("taggarna", peplomererna) tillförs, inneslutet i liposomer det vill säga ...
De två tekniker som först lyckades använde antingen mRNA som förs in i cellerna i fettpartiklar, liposomer, eller adenovirus ...