Linolja och andra torkande oljor. *Harts - natur- och konstharts. *Akrylharts (en konstharts) ...
Den torkar dock långsammare än linolja. Valnötolja luktar skarpt och har tydlig valnötsmak. Oljan är olöslig i vatten, glycerin ...
Det går också att tryckimpregnera med linolja. Virke som tryckimpregnerats med linolja är ett alternativ till det ...
... lika mycket rå kallpressad linolja som ägg (Mängden linolja beror på vilka pigment som används*) Häll upp pigment och vatten ... Sedan mixas ägg och linolja väl till äggolja. Mixa pigmentpastan och rör sedan i äggoljan. * För att det ska bli en bra ... Äggoljetempera är gjort på ägg, rå eller kokt kallpressad och renad linolja, vatten och pigment. Äggoljetempera är en färskvara ... När färgen är genomhärdad är den mycket slitstark.Torktiden varierar beroende på kvalitet på linolja och vilka pigment som ...
Mönja används som målarfärg med linolja som bindemedel; utomordentligt som rostskydd på järnföremål. Mönja är emellertid ganska ...
För att undvika rost dränktes kättingarna först i linolja. Bron öppnades den 30 januari 1826 och innebar att restiden från ...
... är fröet från växten lin (Linum usitatissimum). Linfrö används i första hand för tillverkning av linolja. Linolja ...
På 1830-talet upphörde produktionen av linolja i kvarnen och på illustrationer från 1860-talet syns att en av vingarna är ... I Waldemarsuddes oljekvarn framställdes linolja av linfrö och av resterna gjordes foderkakor åt arméns hästar. Kvarnen drev ... Kvarnen uppfördes 1784 och användes för att framställa linolja. Oljekvarnen på Waldemarsudde saknar vingar men är annars ... Bottenvåningen användes för beredning av linolja, som kokades i ett hus bredvid för brandfarans skull. Två trappor upp ...
Tätverkan hos linet har traditionellt förstärkts genom indränkning med linolja. På senare tid har diverse syntetiska pastor ... tagits fram som alternativ till linolja som tätningsförstärkning. Vid rörläggning har lintätning den ytterligare fördelen att ...
1912: Polhemsgatan 8 förhyrdes för tillverkning av fernissor och kokt linolja. 1915: Saltmätargatan 7 inköps för samlad lösning ...
Lipider Linolja Oljepris ^ [a b] Ragnar Ohlson: Olja i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 29 juli 2016. Wikimedia Commons ...
Ämnen som är kända för att lätt självantända är till exempel linolja på trasor eller penslar samt om man blandar stora mängder ... Linolja, tungolja med flera oxiderande (syreupptagande) oljor utvecklar värme under oxidationsprocessen. I de fall värmen inte ... I de fall självantändning av exempelvis linolja uppstått har det oftast berott på bristande kunskap eller slarv med indränkta ...
Blandad med linolja används blyborat som vit oljefärg för t.ex. broar och fartyg eftersom den bildar en färg med stor ...
Vissa ämnen kan orsaka självantändning, till exempel linolja, som utvecklar värme under torkningsprocessen. ...
Oljekitt framställs som en blandning av olika fasta ämnen med linolja eller linoljefernissa. Det tar ganska lång tid för att ... Hit hör vanligt glasmästarkitt som består av slammad krita och linolja eller fernissa. Hartskitt består av olika slags harts, ...
En för produktion av linolja och färgämne och en för sågning av bräder. Sågkvarnen brann ner 1849 men Waldemarsuddes oljekvarn ...
En för produktion av linolja och färgämne och en för sågning av bräder. Sågkvarnen brann ner 1849 men Waldemarsuddes oljekvarn ...
Finns flera fabrikat på marknaden med varierande innehåll, traditionell spissvärta baseras på linolja.. ...
Färgtonen kallas roslagsmahogny som är en blandning av linolja, trätjära, terpentin och lite rödfärgspigment. Fönstren är ...
Hon initierade även skeppsbyggnation och timmer- och spannmålsexport, anlade pappersbruk och drev tillverkning av linolja. De ...
De syddes av kraftig smärtingväv och impregnerades med olika blandningar av linolja, bivax (ibland även trätjära). Ofta sydde ...
... har dock en annan och väldigt ovanlig grund som består av linolja och blyvitt pigment. Den grunderingen är ...
... linolja. Den ljusröda kulören säljs även utan linoljetillsats. Tidigare har man även marknadsfört rent pigment och pulver för ...
Exempel på detta är linolja och silikonlim. Exempel på enkomponentlim är trälim, limstift, Karlssons klister, superlim och ...
Genom att i linolja tillsätta blyoxid eller annat oxidationsbefrämjande medel under det att man inblåser luft i den till 250 °C ... På ett blandvalsverk bearbetas kokt linolja med harts och torkmedel och kokas i en kokare till en massa. Den erhållna sega ... Det framställs av sågspån eller ett mjöl av kork, kokt linolja, harts, diverse sickativ (torkmedel) samt färgpigment. ...
Även såpa som är gjord på linolja förekommer och används särskilt i samband med kulturhantverk (gammaldags hus). Såpa kan ...
Som fyllnadsmedel används bl a krita eller finmalen sand och som bindemedel bl a linolja eller syntetharts. När spacklet är ...
I oljebaserad färg sker en härdning i form av oxidation av en torkande olja, till exempel linolja. Andra härdande färger är så ...
På 1800-talet etablerades oljeslagerier, vilka tillverkade linolja, och deras verksamhet togs senare över av Svenska ...
När bindemedlet är en torkande olja exempelvis linolja fungerar det som sickativ, det vill säga påskyndar torkningen/härdningen ...