De omgivande atomerna etcetera kallas ligander. Det antal atomer som direkt binder till metallatomen komplexets ... koordinationstal, och kan vara till exempel 4, 6 eller 8. Olika ligander kan bidra med olika antal bindande atomer, t.ex. EDTA ...
Binding av ligand til ett sete kan også påvirke affiniteten for ligander til andre seter. Konsentrasjon av proteinet er en ... Molekylene som bindes kalles ligander. Hvor sterkt liganden binder uttrykkes som ligandens affinitet. Høy affinitet betyr sterk ...
Vanliga exempel inkluderar trifenylfosfin ((C6H5)3P) och BINAP; båda används som ligander i homogen katalys. Fosfiner oxideras ...
Dessa ligander binder till så kallade intracellulära receptorer. Exempel på sådana ligander är NO, samt olika steroider såsom ... Vissa ligander är dock såpass små, eller tillräckligt fettlösliga för att kunna diffundera över cellmembranet av sig själva. ... Endokrin signalering, där cellen utsöndrar ligander som förs med blodet till celler belägna runtom i kroppen. Neurokrin ... Det finns flera olika sorters signalering: Autokrin signalering, där cellen utsöndrar ligander som stimulerar receptorer som ...
Neuroliginer fungerar som ligander för neurexinfamiljen av cellytereceptorer. Mutationer i två X-länkade gener som kodar ...
Derivat av isoborneol används som kirala ligander i asymmetrisk syntes. Ättiksyraestern av borneol förekommer i tallbarrsolja ...
... är en grupp receptorer som har steroidhormoner som ligander. Först när dessa hormoner fäster vid receptorer i ...
Dessa receptorer är G-proteinkopplade receptorer som har opioider som ligander. Det finns flera olika typer av opioidreceptorer ...
Andra beroendeframkallande medel interfererar med naturliga signalsubstanser, så kallade endogena ligander. Naturliga ...
en gelmatris av agaros) kopplas ligander (kelatorer) genom en kovalent bindning. Kelatorn laddas sedan med metalljoner via ...
Alfa-2-adrenerga receptorer använder Gi- och Go-proteiner som ligander. De påverkar bl.a. ryggmärgens bakhornceller under ...
... er är en form av cellmembransreceptorer som binder ligander kallade cytokiner. De är en form av tyrosinkinaser, ...
Nukleära receptorer är målproteiner för olika typer av ligander, bland annat steroidhormoner (till exempel kortisol och ... Dock har forskare upptäckt ligander för många NR som klassificerat som orphan receptors.. ...
Receptorerna hör till TNF-familjen och binder ligander tillhörande samma familj för signalproteiner. Apoptosen aktiveras genom ...
... er är ämnen som innehåller joner eller ligander av den envärt negativa bromidjonen (Br−). Dessa joner är bromatomer som ...
Idag sker mycket av den farmakologiska forskningen genom datordesign av ligander för biologiska receptorer. Ofta krävs ... Avgörande för komplexbildningen är affiniteten, det vill säga bindningsstyrkan, samt koncentrationerna av ligander respektive ...
II.B.1 Extracellular ligand-dependent - Kräver aktivering av ligander som ej kan syntetiseras av cellen själv. II.B.2 ... Intracellular ligand-dependent - Kräver aktivering av ligander som kan syntetiseras av cellen. II.B.3 Cell membrane receptor- ...
... med X-atomerna som ligander i basen. Avvikelse från ett sulfosalts ideala formel förekommer genom att några olika atomer kan i ...
... även den organiska kemin behandlar ligander, till exempel för att skydda funktionella grupper (BH3 som ligand för att skydda ... Bara ett fåtal exempel finns där ligander mottar elektroner från centralatomen (då liganden agerar som en Lewissyra). I ...
... binder till patogenets yta immobiliseras smittoämnet eftersom dess receptorer blockeras från att binda sina ligander. Dels har ...
Likheten mellan PRLr och andra cytokinreceptorer gör att dessa kan samverka, och binda till sig varandras ligander. Hos ...
... är goda kelaterande ligander. C2H4S + R2NH → R2NCH2CH2SH Ditiiraner har tre ledade ringar innehållande två svavelatomer och en ...
Exempel på radioisotoper, eller ligander, som används vid SPECT-undersökningar: Den radioligand som är den mest använda vid ...
... att de metallorganiska föreningarna i huvudsak uppträder som koordinationsföreningar med en central metallatom med ligander. ...
I membranet har vi nu ligand-mätjon-komplex (LC+), fria ligander (L), de stationära hydrofoba anjonerna (A−) samt några fria ...
De har en transmembran domän bestående av en alfa-helix, och aktiveras av att binda ligander vilket gör att två receptorer kan ...
Den primära skillnaden mellan dessa två huvudtyper ligger i att transmembrana receptorer endast binder vattenlösliga ligander, ...
Aktiverande receptorer på NK-cellens känner istället igen ligander på målcellen, vilket leder till en aktivering av NK-cellen, ...