Preparatet är besläktat med levorfanol. Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckningen N I i 1961 års allmänna ...
Föreningen har CAS-nummer 468-10-0. Butorfanol Dextrometorfan Dextrorfan Levometorfan Levorfanol Racemetorfan Denna artikel ...
... (17-metylmorfinan-3-ol, summaformel C17H23NO) är ett smärtstillande preparat som tillhör gruppen opioider. ...
Butorfanol · Nalbufin · Levometorfan · Levorfanol. Övriga. Etorfin · Dezocin · Lefetamin · Tilidin · Tramadol · Loperamid · ...