... hos getter orsakas av ett lentivirus . Sjukdomen har ett smygande förlopp och leder så småningom till döden. Inkubationstiden ...
... (FIV) är en typ av lentivirus som drabbar kattdjur. Viruset finns hos tamkatter över hela världen ...
Subfamiljer till retrovirus är: Lentivirus (HIV, SIV, FIV) Gammaretrovirus (XMRV) Spumavirus Onkovirus Endogena retrovirus. ...
1983 upptäcktes det tredje humana retroviruset, det som senare kom att omklassas till Lentivirus och fick namnet HIV. HTLV- ...
... är ett retrovirus av underfamiljen lentivirus som angriper det mänskliga immunsystemet och slutligen oftast leder till AIDS ( ...
... är en subfamilj till virusfamiljen retrovirus. Karakteristiskt för dessa virus är att de har lång inkubationstid. ...