Lemuridae. Släkte. Makier. Eulemur. Art. Brun maki. E. fulvus. Vetenskapligt namn. § Eulemur fulvus. ...
Lemuridae. Släkte. Makier. Eulemur. Art. Mungomaki. E. mongoz. Vetenskapligt namn. § Eulemur mongoz. ...
Lemuridae. Släkte. Prolemur. Gray, 1871. Art. Stor bambulemur. P. simus. Vetenskapligt namn. ...
I motsats till andra medlemmar i familjen lemurer, som bara har ett par spenar, har honor av varier tre par spenar. Per kull föds vanligen två eller tre ungar och dräktigheten varar mellan 90 och 100 dagar. Liksom hos andra lemurer är fortplantningen bunden till vissa årstider, ungarna föds mellan september och oktober. För födelsen bygger honan en bo av blad där ungarna tillbringar sina första veckor. Ibland bär honan ungarna i munnen och lämnar dem i ett gömställe när hon letar efter föda. Efter fyra till fem månader sluter honan att ge di och efter cirka två år är ungarna könsmogna. Varier i fångenskap har blivit upp till 30 år gamla. ...
kattlemurer Lemuridae. *vesslelemurer Lepilemuridae (vesslemakier). *silkeslemurer Indriidae (indrier). *fingerdjur ...
... (Lemuridae) är en familj primater som finns på Madagaskar. Enligt aktuell bedömning består familjen av fem släkten med ... Lemurer (Lemuridae) ├──Varier (Varecia) └──N.N. ├──Makier (Eulemur) └──N.N. ├──Stora bambulemurer (Prolemur) └──N.N. ├── ... Wilson & Reeder, red (2005). "Lemuridae" (på engelska). Mammal Species of the World. Baltimore: Johns Hopkins University Press ...
Lemurer (Lemuridae) Muslemurer (Cheirogaleidae) Vesslemakier (Lepilemuridae) Indrier (Indriidae) Megaladapidae † ...
Lemuridae) Makier (Eulemur), 12 arter Halvmakier (Hapalemur), 6 arter Stora bambulemurer (Prolemur), en art Ringsvanslemurer ( ...
... storlemurer Lemuroidea kattlemurer Lemuridae vesslelemurer Lepilemuridae (vesslemakier) silkeslemurer Indriidae (indrier) ...