Hundar är värddjur för L. infantum, olika gnagare är huvudsakliga värddjur för L. major som ger en typ av hudskador på ... Leishmania är ett släkte av parasiter som orsakar olika typer av sjukdomen leishmaniasis. Sjukdomen sprids från ett värddjur ... Leishmania överförs då en infekterad sandmyggehona sticker en värd för att suga blod. I människans immunförsvar finns ... L. major, L. Aethiopica, L. Vianna braziliensis complex, L. Vianna panamensis) Inkubationstiden för den kutana leishmaniasisen ...