Ledbrosk har vi i våra leder. Till exempel på rörben finns ledbrosk, det ena benet i en led har i regel en avrundad ledyta som ... Hyalint brosk förekommer i lederna som ledbrosk på ledytorna. Elastiskt brosk - hittas i till exempel öronsnibben, struplocket ... Båda ledytorna har ett tunt lager brosk, ledbrosk. Ledbrosket utgör en skyddande hinna för benändarna. Vävnad Ligament ... Den ursprungliga texten, eller delar av texten, till denna artikel kommer från artikeln Ledbrosk. ...
... ledbrosk och menisk. Vanligen är knäleder drabbade, och vid punktion av knäleder kan pyrofosfatkristaller ses. Ledpunktion, ...
Om hästen endast fått en kotledsinflammation är rehabiliteringen lättare än om skada på ledbrosk eller annan vävnad uppstått. ...
Den mänskliga kroppen har mycket liten förmåga att reparera skador av viktiga komponenter i lederna, såsom korsband, ledbrosk ...
Kontaktytorna är beklädda med ledbrosk på bägge benen som anpassar sin form till varandra vid belastning och verkar därmed som ... och ledbrosk (cartilago articularis). I ledhålan finns ledvätska. ...
Ytan är slät och täckt av ledbrosk utom vid en äggformad fördjupning, fovea capitis femoris, nedtill på ledhuvudets baksida där ...
... n är den urholkade, konkava ledytan i en led där ledbrosk möter ledhuvudet på ett sådant sätt att leden kan behålla en ...
... och ledbrosk tas bort saknar effekt. Metoden innebär en ökad risk för infektion i leden, en ansamling av vätska, blodutgjutning ...
Med utantag för epifysplattan samt ledbrosk omges hyalint brosk av ett perikondrium, en kapsel av tät bindväv som innehåller ...
... , latin caput, är den kupolformade eller cylindriska änden i en led där ledbrosk möter ledpanna vilket ger leden en god ...
Ledbrosk i blått, synovialmembran i rött. Den fibrösa kapseln är det skikt som omsluter hela leden.. Illustration: Gray's ...