Lavar växer långsamt och kan påverkas negativt av insamling. Därför ingår det inte i den svenska allemansrätten att plocka ... I den finländska strafflagen är mossor och lavar explicit undantagna från allemansrätten. ^ Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M ... lavar eller mossor i stora mängder till försäljning. Fönsterlaven är dock inte fridlyst. ... Lavar: en fälthandbok. Stockholm: Interpublishing. Libris 7790765. ISBN 91-970221-7-9 ^ "Det är för f-n inte mossa!". https:// ...
Oceaniska lavar i Sverige och deras tillbakagång. - Statens naturvårdsverk PM 1819. Solna. 50 pp. Moberg, R. 1985. Lavar med ... Lavar: en fälthandbok. Stockholm: Interpublishing. ISBN 91-970221-7-9 Lavar: en fälthandbok (2., revid. uppl.). Stockholm: ... Han är docent i botanik och har under sin karriär ägnat stort intresse åt lavar och har namngivit ett antal lavarter. Han var ... Lavar i Nationalencyklopedin 12: 166, 168-169. Moberg, R. 1994. Is the Pacific a centre of speciation for some foliose genera ...
Eftersom den växer så långsamt är inte tillåtet enligt svensk allemansrätt att samla in stora mängder lavar eller mossor utan ... Egentligen växttråd †† Egentligen kvävefria extraktivämnen ^ Moberg, Roland; Holmåsen Ingmar (1982). Lavar: en fälthandbok. ...
många mossor och lavar. Man beräknar att cirka 20 % av alla skogsarter i boreala skogar är beroende av död ved. Med det moderna ...
Moberg, Roland; Holmåsen Ingmar, Moberg Roland, Montrevel-Wiking Paula (1990). Lavar: en fälthandbok (3., rev. uppl.). ...
... la] var[ð] ... Översättning till nusvenska: Toste reste stenen efter Gunne, sin frände, ... västerut blev... ^ [a b c] ...
Som många andra lavar har kartlaven extremt långsam tillväxt. Beroende på växtplats växer den 0,25 - 0,6 mm per år, radiellt ... Kartlav, alternativt vanlig kartlav eller gulgrön kartlav (Rhizocarpon geographicum), är en art bland lavar som växer på stenar ... Lavar - en fälthandbok (tredje upplagan). ISBN 9186448250 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ...
4:89 ^ "Lavar och tickor". Arvidsjaurs Natur & Kulturguide. http://www.arvidsjaurnaturochkultur.se/index.php?option=com_content ...
Typexempel är bållevermossor och lavar. ^ "bål". ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/b%C3%A5l-(v%C3% ...
Det finns lavar och mossor. Bouvetön upptäcktes den 1 januari 1739 av en expedition under ledning av den franske sjöofficeren ...
I norr dominerar lavar i bottenskiktet, medan det i söder förekommer ungefär lika mycket mossor. Lavar förekommer tillsammans ... Vägg- och husmossa dominerar vanligen i bottenskiktet, i norr ibland tillsammans med lavar. Ett 15-tal olika arter av gräs och ... Bottenskiktet domineras helt av lavar, främst renlavar. I fältskiktet förekommer flera risarter såsom lingon och blåbär, men i ...
... är ett släkte av lavar. Chionosphaera ingår i familjen Chionosphaeraceae, ordningen Agaricostilbales, klassen ...
... är ett släkte av lavar. Campylothelium ingår i familjen Trypetheliaceae, ordningen Trypetheliales, klassen ...
... är ett släkte av lavar. Acrocordia ingår i familjen Monoblastiaceae, ordningen Pyrenulales, klassen Eurotiomycetes, ...
... är ett släkte av lavar. Dimerella ingår i familjen Coenogoniaceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, ...
... är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Taeniolella i familjen Mytilinidiaceae, ordningen ...
... är ett släkte av lavar. Fuscopannaria ingår i familjen Pannariaceae, ordningen Peltigerales, klassen ...
... är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Neolamya i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men ...
... är ett släkte av lavar. Oxneria ingår i familjen Teloschistaceae, ordningen Teloschistales, klassen Lecanoromycetes, ...
... är en familj av lavar. Miltideaceae ingår i ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen ...
... är ett släkte av lavar. Lichenomphalia ingår i familjen Hygrophoraceae, ordningen Agaricales, klassen ...
... är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Leptosphaerulina i ordningen Pleosporales, klassen ...
... är ett släkte av lavar. Triclinum ingår i familjen Ramalinaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, ...
... är ett släkte av lavar. Reimnitzia ingår i familjen Thelotremataceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes ...
Det finns många olika lavar på. Den är också den lokal i Halland där det finns flest stinkpaddor. Dessutom finns här frilevande ...
För romanen, se Dimma (roman). Niebla är ett släkte av lavar. Niebla ingår i familjen Ramalinaceae, ordningen Lecanorales, ...
... är ett släkte av lavar. Physconia ingår i familjen Physciaceae, ordningen Teloschistales, klassen Lecanoromycetes, ...
... är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Elixia i familjen Elixiaceae, ordningen Umbilicariales, klassen ...
... är ett släkte av lavar. Candelina ingår i familjen Candelariaceae, ordningen Candelariales, klassen Lecanoromycetes, ...
... är en familj av lavar. Coenogoniaceae ingår i ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen ...