... laminin och fibronectin) 5. endotel (1 cellskikt). Hornhinnan står för ca 2/3 av ljusets brytning i ögat, resten står linsen ...
Det mest basala lagret vilar på ett basalmembran uppbyggt av kollagen IV och laminin. Epitelet har, i den mån det över huvud ...
... extracellulära matrixen via ett transmembrant proteinkomplex bestående sarcoglycaner som kopplar ihop med extracellulär laminin ...
... laminin och andra proteiner i extracellulär matrix. De täta fogarna består av fibrer och omfattar tre sorter integralt ...