I lac-operon, finns det tre strukturella gener: a. Lac Z-genen för beta-galaktosidas-enzym. b. Lac Y-genen för beta-galaktosid ... I Lac-Operon-konceptet är strukturgener associerade med syntesen av de enzymer som behövs för katabolismen av laktos. ... c. Lac A-genen för beta-galaktosid transacetylas-enzym. Systemet fungerar så, att utan laktos i cellen, binder ...
lac-operonet tillhör den typ av operon som kan regleras både positivt och negativt. Detta innebär dels att när det t.ex. finns ... lac-operonet är ett operon i bakterien E. coli som är specialiserat på att initiera nedbrytningen av laktos (mjölksocker) till ... i lac-operonets promotor. Ett konstitutivt uttryck för denna gen är viktig eftersom lac-repressorn är det fysiskt hindrande ... i detta fall laktos närvarande så släpper lac-repressorn operonet och RNA-polymeraset kan binda till promotorn för att sedan ...
laktas då laktos behöver brytas ner i E. coli-bakterier (se lac-operon). ^ [a b] Ehinger, Ekenstierna. Bioteknik - från DNA ... Ett operon är en väsentlig DNA-sekvens för ett mer effektivt drivande av transkription, och därmed proteinsyntes. Ett operon ... som möjliggörs av lac-operonet. Ordet operon härstammar från operera, vilket kännetecknar operonets funktion som ... Operon finns endast i prokaryota celler, t.ex. bakterier där den ofta har en vital roll för bland annat cellers livnäring på ...