"Isotoprankning avslöjar ledande laboratorier" (på engelska). Nature. http://www.nature.com/news/2011/111004/full/news.2011.571. ...
Olika laboratorier och testmetoder har olika referensvärden. Fritt T4 sätts också i relation till andra faktorer som ålder och ...
Den används också som reagent i laboratorier. Tillsammans med saltsyra bildar den kungsvatten, aqua regia, som är ett av mycket ...
"Informationsblad om mätkvalitet" (PDF). Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Föreningen ackrediterade Laboratorier. ...
Dessa kontroller skall utföras av licensierade laboratorier. Bulgarien inför rökförbud i alla offentliga byggnader, ...
Fotografiska laboratorier Datorlaboratorier Vetenskapliga laboratorier finns vid forskningsinstitut och universitet, inom ... I vissa laboratorier används datorer för simulering eller analys av data. Trots stora olikheter mellan olika typer av ... Säkerhetsrutiner existerar vid laboratorier med sådana riskobjekt. Personer vid labb kan ha olika benämningar: Forskare (kan, ... Faror i laboratorier inkluderar giftiga ämnen, frätande ämnen, smittsamma mikroorganismer, farliga och explosiva kemikalier ...
Referensvärdena varierar för olika laboratorier och testmetoder. För vuxna (icke-gravida) är referensvärdet mellan 2,5-4,0 och ...
Statsbidrag utgick för att bygga regionala mikrobiologiska laboratorier. Man rekommenderade att alla med misstänkt mag- ...
Apotek Produktion & Laboratorier AB (100%) · Systembolaget Aktiebolag (100%). Utrikesdepartementet. A/O Sweden House (36%) ...
Arten var tidigare ett vanligt försöksdjur i laboratorier. På grund av den omfattande fångsten och skogsskövlingen är nästan ...
Här fanns även fotoateljéer, flera mörkrum och laboratorier. Sommaren 1911 försattes Numa Petersons handels- och fabriksbolag i ...
2006 fanns det 33 ackrediterade laboratorier i världen. WADA är ackrediterande organ. ...
Det finns också verkstäder, laboratorier, reningsverk och brandkår. Antalet anställda uppgår till 160. I anläggningarna ...
Smittkoppor - anses utrotat men finns fortfarande i laboratorier. *Pest - hög dödlighet och stor smittspridning ...
... användes i laboratorier där vanlig gas saknades och ansågs mindre giftig, mindre explosiv och ge högre temperatur. ... Benoidgas var gas som tidigare användes i laboratorier. Den bestod av en bränsle som bensin som tillsammans med syre fördes in ...
... i Semipalatinsk fanns omfattande laboratorier och testområden for atomforskning. ...
ILAC ackrediterar laboratorier och kontrollorgan och IAF ackrediterar certifieringsorgan. EA, ILAC och IAF har alla avtal som ... Bland annat ackrediteras bilbesiktningsföretag, laboratorier och certifieringsorgan, det vill säga organisationer som på något ... och sjukvård medicinska laboratorier kalibreringslaboratorier certifiering av ledningssystem för kvalitet, miljö, energi, m.m. ...
Det finns laboratorier, en verkstad, en föreläsningslokal och bostäder. Stationen har get namn åt asteroiden 2291 Kevo. ^ Om ...
Stationen är utrustad med laboratorier, helikopterlandningsplats och en kaj. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på ...
Tester i laboratorier har visat att metoden är verkningslös.[5]. Se även[redigera , redigera wikitext]. *Fufu, västafrikansk ...
... laboratorier och grupprum. Campus USÖ invigdes officiellt 2014. ...
Ämnet används ofta som lösningsmedel i industrier och laboratorier. Metanol är kraftigt toxiskt och förgiftar genom huden och ...
Som papper på vågskålar för vägning av kemikalier i laboratorier. Som avskiljare mellan målningar och grafiska konstverk, vilka ...
... er används både i laboratorier på jorden och på rymdfarkoster. Den grundläggande mätprincipen bakom Langmuirsonder ...
I huset fanns även kontor, ritsal, laboratorier, fotolabb och arkiv. Kring det nya verket hade uppstått ett eget litet samhälle ...
Berkeley Lab är det äldsta av DOE:s nationella laboratorier. Denna artikel relaterad till USA saknar väsentlig information. Du ...
Många olika isostrukturella material, liknande chabasit, har syntetiserats i laboratorier. SSZ-13 är en CHA-typ zeolit med ett ...
laboratorier kallas dessa hybrider animals containing human material (ACHM). Exempel på vävnader, celler och kromosomer som ...
skapa konstgjort liv i laboratorier? Fungerar kisel som grund för liv istället för kol? Kan liv uppstå utan joner? Joner är en ...
Koldioxidsläckare brukar också användas i laboratorier. Effektiviteten är dock låg per enhet påförd släckmedel och ...