Förlusten kan åtföljas av minskade sociala lekar eller ökad lättretlighet. De tillfälligt inhämtade färdigheterna uppgår ...
Andra möjliga biverkningar av läkemedlet är orolig mage, kräkningar, lättretlighet, ledvärk, håravfall och synförändringar. Mer ...
Ytterligare följder av brist är kramper (tetani), energiförlust, tandlossning, närsynthet, nervositet, lättretlighet, trötthet ...
Aripiprazol har liknande effekter som risperidon, och det behandlar framför allt lättretlighet. Båda preparaten har dock även ...
... "känsla av lättretlighet, med verklig passion för livet och göra det rätta", samt att "Spocks logik och McCoys moral gav Kirk ... "stora medkänsla för mänskligheten och att känslan av lättretlighet" med vilken Kelley genomsyrade rollen.[23] Urban tränade med ...
Korta infall skildrar Essex osjälviska "kärlek" för den åldrande monarken ("Queen of my life!") och hans lättretlighet: ett ...
hypomani - en lindrigare form av mani, dock kontinuerlig och yttrar sig som lättretlighet och/eller upprymdhet och kreativitet ...
Ångest/lättretlighet Ovanliga (0.1-1% förekomst) Bitter smak Gaser i magen Gastralgi Dimsyn Muskelvärk Ventrikulärt extraslag ...
... lättretlighet, rörelseförändringar, sömnstörningar, huvudvärk, trötthet, svaghet, bröstförstoring, utebliven menstruation samt ...
... till exempel lättretlighet), vilket följs av störningar i motoriken, exempelvis okontrollerbara ofrivilliga ryckningar av ...
... dock kontinuerlig och yttrar sig som lättretlighet och/eller upprymdhet och kreativitet. Men dessa symptom är svagare (hypo = ...