Av kynurenin bildas bland annat kynurensyra. En tidig hypotes av Myint och Kim samt Müller och Schwarz var att vid depression ... Senare studier har kommit fram till samma slutsats, att mängden kynurensyra är sänkt vid depression, men det råder fortfarande ... Djurförsök har visat att ketogen diet leder till högre nivåer kynurensyra i hjärnan. Niacinrodnad Excitotoxicitet Hyperurikemi ...
Djurförsök har visat ett samband mellan ketogen diet och högre nivåer kynurensyra i hjärnan samt förändrad aktivitet på dopamin ...
Tillståndet sammanfaller med ökade nivåer kynurenin och kynurensyra, och har en hämmande effekt på multidrug resistance protein ...
... med en minskad benägenhet att bilda kynurensyra, detta till skillnad från schizofreni som har förhöjda nivåer kynurensyra. ...
Stödjande bevis för NMDA-teorin är att schizofrena patienter ofta har förhöjda nivåer av kynurensyra, som verkar genom att ...
Vid schizofreni är halten av kynurensyra förhöjt i hjärnan. I djurexperimentella studier visas också att när kynurensyra är ... Kynurensyra (4-hydroxikinolin-2-karboxylsyra) är en neuroaktiv substans som normalt finns i hjärnan och är en metabolit till ... Kynurensyra blockerar NMDA-receptorer dvs den glutaminerga nervtrafiken, som anses sänkt vid schizofreni. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Alanin · Aspartat · Cykloserin · DMG · GABA · Glutaminsyra · Glycin · Hypotaurin · Kynurensyra · NAAG · NMG · Serin · Taurin · ...
... ökade nivåer kynurenin och kynurensyra, och har en hämmande effekt på multidrug resistance protein 4 och breast cancer ...