Fettet färdas i lymfan i större droppar som kallas kylomikroner. Innehåll. *1 Organ i det lymfatiska systemet ...
Det katalyserar en hydrolys av triglycerider i lipoproteinerna VLDL och kylomikroner. Lipoproteinlipas i fettvävnad stimuleras ...
VLDL transporterar endogena produkter medan kylomikroner transporterar exogena produkter (från kosten).. ...
Kylomikroner er noen store molekyler som dannes i tarmen for å transportere lipider (fett) ut til resten av kroppen. ...
Fettet färdas i lymfan i större droppar som kallas kylomikroner. De primära organen i lymfsystemet är brässen (thymus) och ...
Fetter som är hydrofoba kommer att behöva samlas ihop i kylomikroner, som är ett lipoprotein bestående av triacylglycerider och ...
De största lipoproteinerna är de som transporterar fett från tarmarnas slemhinnor till levern, och kallas kylomikroner. ...
Med "mjölksaft" kan även avses chylus, en mjölkaktig (på grund av uppslammade fett-transporterande kylomikroner) lymfa i ...
... (HDL) är en av 5 huvudgrupper av lipoproteiner (kylomikroner, VLDL, IDL, LDL och HDL) som gör det ...
Kylomikroner eller chylomikroner (av grekiska χυλός, chylos, lymfa) är stora lipoproteinpartiklar (diameter på 75 till 1200 nm ...
Det stimuleras av förhöjda insulinnivåer (orsakar upp till 3-faldig ASP-höjning) men framför allt av ökningen av kylomikroner, ...