Ett ganglion (plural ganglier) är inom neurologin en nervknut,[1] en anhopning av nervcellskroppar i det perifera nervsystemet. Ett exempel på ett ganglion är ganglion spinale som är en ansamling av nervcellskropparna till de sensoriska pseudounipolära nervcellerna, dessa nervceller har till uppgift att föra sensorisk information från periferin till det centrala nervsystemet. Själva ganglionet bildas genom att alla nervcellskroppar lägger sig på led bredvid ryggmärgen, och bildar en anatomiskt avgränsad struktur. I det autonoma nervsystemet är fibrer ifrån det centrala nervsystemet till ganglier kända som pre-ganglionära fiber, medan ganglier till effektorgan är kallade post-ganglionära fibrer. ...