hveiti). I väst har kombinationen i stället blivit /kv/ eller /k/, jämför nynorska kva och kveite. Avsaknad av u-omljud. ... ve:r]. Jämtskan delar också ordförråd med mer östliga norrländska mål, som till exempel he: för 'ställa/sätta/lägga/etc.' som ...
hveiti). I väst har kombinationen i stället blivit /kv/ eller /k/, jämför nynorska kva och kveite.[11] ... ve:r]. ...