Brist på föda, framförallt vid uteblivna lämmelår har en negativ påverkan på kullstorlek samt överlevnad hos valpar. ...
... särskilt kullstorlek.[48] Vid en sökning i en litteraturdatabas fanns 1349 artiklar med anknytning till Parus major för ...
En typisk kullstorlek i Europa är nio till elva ägg, men det finns observationer av sex till 13 ägg. Det är honan som ruvar ...
Honan har endast fyra spenar, vilket tyder på en liten kullstorlek. Melomys matambuai är endemisk för ön Manus tillhörig Papua ...
Exempel på meristiska karaktärer är antal avkommor eller kullstorlek och antal kronblad. Tröskelkaraktärer eller diskreta ...
Inget är känt om kullstorlek men alla kända kullar har involverat endast en unge. Fågeln har ett stort utbredningsområde, men ...
Alaska visade på en genomsnittlig kullstorlek på 5,4 ägg.[10] Honan ruvar äggen i 24 dagar.[10] Ungefär vid tiden för ...
En särskild tyngdpunkt bildade arbeten om växelförhållandena mellan kullstorlek, habitat och andra miljöfaktorer samt frågor om ...
Då borde förhållandet mellan kullstorlek och antal överlevande ungar vara en parabel, där den optimala kullstorleken är ... till exempel mellan kullstorlek och föräldraöverlevnad till nästa säsong. En annan orsak kan vara variation i vad som är ...
Kullstorlek och ungarnas tillstånd skilde sig inte mellan holktyperna, men häckningsframgången var högre i blandningsholkarna, ...
... givet samma kullstorlek (se illustration). Hennes avkomma borde på så sätt konkurrera ut deras. De många nackdelarna med ...