1966 gav han ut boken "Gud behöver inga kryckor" som uppfattades som en kritik av pingströrelsens affärsverksamhet. Svensk ... Carlén, E. (1966). Gud behöver inga kryckor. Hällabrottet: Erik Carlén. Carlén, E. (1968). Amikeco trans limoj. Esperanto, ... Malmö: Esperantoförlaget (1962). Gud behöver inga kryckor. Hällabrottet: Erik Carlén (1966). Laǔmodaj ideoj aǔ Sankta Spirito: ...
Han går runt med kryckor. Lyckades en gång intervjua Dick Cheney och var den förste av pojkarna som förlorade sin oskuld (9 år ...
Teabing bär metallhängslen och använder kryckor. Det är till honom som Robert Langdon och Sophie Neveu flyr när de ska försöka ...
Gå på kryckor - Att fungera dåligt. Gå på pumpen - Att misslyckas, drabbas av en motgång. Gå på tomgång - Utan engagemang. Gå ...
... med kryckor). Enklare fotledsfrakturer i laterala malleolen kan belastas tidigt, men vanligen råds patienten att inte belasta ...
1831 kunde hon med hjälp av kryckor gå igen. Trots sin sjuklighet utvecklade Ada talanger i både matematik och teknologi. Som ...
Käppar och kryckor är grundläggande hjälp för rörelsehindrade som bara behöver visst balanshjälp och stöd. Gåstolen (även ... Bland de tidigaste handikappmedlen finns kryckor, träben och hörlurar. Handikapphjälpmedlen har under 1900-talet utvecklats och ...
Hon gick på kryckor, efter att ha drabbats av barnförlamning. Efter studier i måleri och arkeologi grundade hon 1918 den lilla ... I sin ungdom föll Vera Ermolaeva av sin häst vilket förlamade hennes ben och resten av livet gick hon på kryckor. Ermolaeva ...
... föreligger när behovet av "mentala kryckor" för banala aktiviteter är ett faktum. "Mentala kryckor" kan vara ...
a b c d] Mysteriet med buasjukan, P4 Dokumentär, 2013-12-29 ^ [a b c] "Tjejerna hade kryckor", P4 Morgon, 2013-04-18 Artikel i ... De tilldelades i allmänhet kryckor av skolhälsovården, men även behandling med sträckläggning förekom. Efter en tid av ...
Efter skadan går oftast patienten med hjälp av kryckor de två kommande veckorna. Eftersom musklerna inte belastas under " ...
Detta underlättar mycket för passagerare med barnvagn, med kryckor eller allmänt nedsatt rörlighet. Nigningsfunktionen, som ...
I taket hänger en mängd kryckor och käppar som varit en del av marknadsföringen. Källans vatten lanserades nämligen som ...
Hon gick på kryckor, efter att ha blivit förlamad i benen efter en olycka. Efter studier i måleri och arkeologi grundade hon ... I sin ungdom föll Vera Jermolajeva av sin häst vilket förlamade hennes ben och resten av livet gick hon på kryckor. Jermolajeva ...
En av ungdomarna, en 15-årig kille, hade kryckor och kunde inte springa iväg. Han slogs blodig av medborgargardet och fick ...
Verket Untitled (crutches) är en installation som visar två kryckor lutade mot en vägg. I kontakten med golvet viker de sig och ...
Efter en olycka i början av 1920-talet kunde Forssell bara gå med kryckor. Han avled 1931 på Solsunda vilohem i Nacka. Han var ...
Skadan gjorde honom handikappad för resten av livet och tvingade honom att gå med kryckor. Han fick också avsluta sin karriär i ...
En annan syftning kan vara att gräshoppans långa ben leder tanken till kryckor för en åldring. Bland karaktärerna i romanen ...
Turnén ställdes emellertid inte in, men Hallbom fick använda kryckor för att kunna genomföra bandets spelningar. Samma år ...
Symtomen kan vara så smärtsamma att den drabbade måste gå med kryckor eller åka i rullstol. Andra symtom som kan uppträda är ...
Knut kunde dock ändå vara med som Floyd, mannen som är före sin tid, fast på kryckor. Det var tillagt att Floyd hade tagit ett ...
En nästan lika vanlig syn tidig vår är personer linkande genom staden med kryckor och gipsat ben. Genom staden flyter Rhône via ...
Gunvald Larsson får hålla sig på kontoret eftersom han går på kryckor efter att han skadat foten. Istället blir det Martin Beck ...
En muskelsjukdom, som tvang honom att gå på kryckor, förtog ej hans överflödande levnadsglädje och älskvärda spiritualitet. ...
Namnet kommer av att den bl.a. observerats när personer använt kryckor och därmed utsatt armhålorna för tryck. Reflexen är en ...
Vi har den ständigt otursförföljde soldaten som har både kryckor och blåmärken, men är lika glad för det. En homosexuell ...
Foten behövde tre månader för att läka så under tiden sjöng Thomas Öberg med kryckor uppe på scenen. På Hultsfredsfestivalen ...
Mannen på kryckor. Himlens hemlighet Pär Lagerkvist. Einar Fröberg. Intima teatern[75] ...
... övriga livstid måste gå på kryckor. Efter morbrodern Hogenskild Nilsson Bielkes avrättning 1605 uppblossade åter Karls ...