På så vis kan en lyftare med lätt kroppsvikt tävla på lika villkor mot en med hög kroppsvikt. Bl.a. i Sverige finns ett ... Kroppsvikt[redigera , redigera wikitext]. Varje lyftare väger in tidigast 2 timmar före tävlingsstart varpå första vikten ( ... Poängen erhålls genom att multiplicera resultatet i kg med en koefficient som är beroende av lyftarens kroppsvikt, ju lättare ... kroppsvikt desto högre koefficient. Koefficienten är uträknad genom Wilks formel men finns även i tabellform. ...
Kroppsvikt[redigera , redigera wikitext]. Viktuppgifter[redigera , redigera wikitext]. Hyperglykemi kan förekomma bland cirka ...
Kroppsvikt[redigera , redigera wikitext]. De första 3 till 6 veckorna går 23% av användarna upp i vikt (oftast de första antal ... En 3%[24] eller 5% av användarna kan gå ner i vikt (förlora kroppsvikt).[25] ...
Kroppsvikt ^ "Torrvikt". Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/torrvikt. Läst 21 mars 2014. ...
ADI = 70 mg/kg kroppsvikt. Avfettning Fläckborttagning Matterande tvättning före målning Fluss vid hårdlödning av koppardelar i ...
Om två tävlande hamnar på samma resultat och har samma kroppsvikt, så är vinnaren den som först tog totalvikten..[2] ... Ifall två tyngdlyftare hamnar på samma resultat, är idrottaren med lägre kroppsvikt vinnare. ...
Dessa ger minskat sötsug och minskad kroppsvikt. Erlanson-Albertsson har publicerat omkring 150 vetenskapliga artiklar. Därtill ...
Viktökningen mäts i procent av hästens kroppsvikt. Istället för dragtestet kan hästarna genomgå ett körtest där man ger poäng ...
Till skillnad från kvinnor tror smala män ofta att de är mindre attraktiva än vad kvinnor med samma BMI anser sig vara. Generellt sett föredrar heterosexuella kvinnor muskulösa män med ett BMI på omkring 20 och med V-formad överkropp, men det är små skillnader på attraktivitet mellan smala och medelviktiga män.[1]. Några studier har visat att män med något kortare ben brukar anses vara mer attraktiva, vilket har vederlagts av den polska studien som visade att kvinnor liksom män föredrar ben som är något längre än genomsnittet.[2]. Olika studier kommer fram till olika svar på om kvinnor föredrar män med maskulina eller feminina ansiktsdrag.[1] Om ansiktets maskulinitet är markerad tillskrivs personen ofta negativa, stereotypt manliga egenskaper.[10] Ansiktet räknas som viktigare för många kvinnor när de väljer partner, än kroppen, oavsett om det gäller långa eller korta förhållanden.[11] Typiskt manliga ansiktsdrag beror på höga nivåer testosteron. Viktigare ...
Cyklistens kroppsvikt och kondition förväntas redan vara optimal. För tävling är lägsta tillåtna cykelvikt 6,8 kg, av - enligt ...
Då styrs hästen helt med kroppsvikt och hjälper. I filmer ser man ofta hur en cowboy sitter avslappnad i sadeln med tyglarna i ... Tyglarna, benen och ryttarens kroppsvikt ska vara tillräckligt för en tränad häst och är till fördel när häst och ryttare ...
Spridningen representerar variationer i kroppsvikt på ±2 SD. För pojkar 11-14 år är PAL=1,65. För pojkar 15-18 år är PAL=1,58. ... Som referenspersoner har valts en man med en kroppsvikt på 70 kg och en kvinna på 60 kg. Spridningen motsvarar ±10 kg. Som ...
LD50 för råttor var 16,5mg/kg kroppsvikt, intravenöst. LD50 för kaniner var 0,3mg/kg kroppsvikt, intravenöst. En elefant ( ... Elefantens vikt var cirka 5 ton, vilket innebär att denna elefant fick en dos motsvarande 0,06mg / kg kroppsvikt. Elefanten dog ... Följande observationer gjordes: LD50 för möss var 50-60mg/kg kroppsvikt, intravenöst. ...
Tävlingsseglare använder sig kroppsvikt för att räta upp båten. Att reva segel har samma effekt. Egendomligt nog seglar många ...
Vissa fåglar ökar sin kroppsvikt med nästan 50 % inför flytten, vilket visar att fåglar klarar av en mycket större vikt än den ... Fladdermöss föder levande ungar som kan väga upp emot 40 % av honans kroppsvikt, medan fågeläggen i snitt utgör 12 % av honans ... Världens största fågelägg läggs av strutsen medan det största ägget i förhållande till honans kroppsvikt läggs av en av ... Där väger ägget cirka en fjärdedel av honans kroppsvikt. Världens minsta fågelägg läggs av fekolibrin (Mellisuga minima), som ...
En individ äter mer än sin kroppsvikt per dag. Honan kan para sig upp till två gånger per år och per kull föds mellan 3 och 6 ...
Total näringsrubbning mäts som regel med kroppsvikt eller BMI. Brist eller förgiftning av ett näringsämne mäts med urin- eller ...
... n måste äta cirka 60% av sin kroppsvikt varje dag. Den absoluta huvudfödan utgörs av fisk som fångas genom ...
... är en kroppsvikt som understiger den statistiskt sett hälsosamma. För en vuxen människa är BMI 18,5 gränsen för ...
Under marschen tappar de upp till 25% av sin kroppsvikt. När honan antyder att hon är beredd för parning gräver hannarna ett ...
Den förstorade klon kan stå för hälften av krabbhanens kroppsvikt. Vinkarkrabbor förekommer på leriga stränder och i ...
För människor anges förgiftningsgränsen ligga omkring 1 mg/kg kroppsvikt. Symtom är andnöd, sjunkande blodtryck, snabb puls, ...
Kroppsvikt omkring 2,5-3 kg. Europeisk ål ska inte förväxlas med havsål. Ynglet, det så kallade leptocephalus-larven, är ...
... en ger fyra gånger mer ull än fåret per kilo kroppsvikt. Det gör att många som inte har betesmarker ser den som ett ...
Acceptabelt dagligt intag (ADI) har hittills varit 70 mg/kg kroppsvikt. På senare tid har fosfaters eventuella hälsofarlighet ...
Baszanowski var den förste mannen att stöta 2½ gånger sin kroppsvikt. Han har också vunnit fem världsmästerskap och fem ...
Sammanlagt: 1 021 kg på en kroppsvikt av cirka 170 kg. 2009 års VM i styrkelyft blev utan svenska deltagare på grund av ...
Bidrottningen producerar 2,5 gånger sin kroppsvikt av ägg varje dag. Dessa förbättrade egenskaper kopplas till en förändring av ...
För råtta anges LD50 vid förtäring till 140 mg/kg kroppsvikt. För Kanin anges LD50 på huden 231 mg/kg Utsöndring, mätt med 14C- ... Nedanstående tabell visar gränsvärden för akroleinhalt i ppm/kg kroppsvikt som funktion av exponeringstid. Hittills ... 5 μg/dygn per kg kroppsvikt vid förtäring. Sverige: Akrolein uppträder omedelbart i röken från ett nysläckt ljus, vilket kan ge ...
Bland annat sades att hans lättare kroppsvikt skulle vara till fördel. I själva matchen hade dock Carpentier inte en chans. ...