Reglering av kroppstemperatur[redigera , redigera wikitext]. Alla fåglar har en kroppstemperatur på 40 °C plus/minus 2 °C. ... Precis som däggdjur har de en normal daglig fluktuation av sin kroppstemperatur på 1-2 °C. Dagaktiva fåglar har sin ...
Försämrad kontroll av kroppstemperatur. Andfåddhet. Minskad fysisk kapacitet och uthållighet. Immun- och infektionsförsvaret ...
... , solsting, termoplegi eller helios är en form av för hög kroppstemperatur (hypertermi), ett tillstånd, då en levande ... Sedan värmeslag inträtt i en akut fas kännetecknas den av följande: Kroppstemperatur omkring 41 grader Celsius (mätt i ... ICD-10 har två definitioner av värmeslag: värmeslag med förhöjd kroppstemperatur (pyrexi) och slaganfall till följd av värme. ... Hettan leder till högre kroppstemperatur. Tillståndet hänger ofta samman med uttorkning och saltbrist, vilket försvårar ...
Även darrningar och sänkt kroppstemperatur kan förekomma. En del av de fysiologiska effekterna kan vara sekundära till de ... Mindre vanligt är svag hyperglykemi (högt blodsocker), och sällan förekommer även hypertermi (hög kroppstemperatur). Andningen ... förhöjd kroppstemperatur (hypertermi), kräkningar, mindre magblödningar och svårigheter att andas. Efter sjukhusvård överlevde ...
Vid torpor sänks djurets kroppstemperatur och ämnesomsättning. Mekanismen är liknande som vid hibernation och estivation, men ... http://www.ne.se/kroppstemperatur?i_h_word=torpor. Läst 15 oktober 2014. ^ Hainsworth, F.R. och Wolf, L.L. (1970). "Regulation ...
... klarar av stora skillnader i kroppstemperatur. Kroppstemperaturen kan variera mellan 34 °C nattetid och 41 °C dagtid. ...
Blomman blir dessutom varm, runt människans kroppstemperatur. Kombinationen av dessa egenskaper skapar illusionen av ett ...
... anpassar sin kroppstemperatur till lufttemperaturen. Bara dräktiga honor har en förhöjd kroppstemperatur. ...
Bakterier växer mycket fortare vid kroppstemperatur (37 ⁰C). Dock är varmt tvålvatten effektivare än kallt tvålvatten för att ...
Även olika kroppstemperatur och andningsmönster kan ge olika resultat. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på ...
Myrpiggsvinet har en genomsnittlig kroppstemperatur av 28 °C, men i pungen är temperaturen 35 °C. Under vintervilan stiger ... Deras kroppstemperatur är alltså nästan likadan över hela livet. Temperaturen är med 30 till 32 °C lägre än hos andra däggdjur ...
... används ibland som synonym för förhöjd kroppstemperatur (hypertermi). Dock avser feber i strängare bemärkelse endast ... Kroppstemperatur mellan 37,5 °C och 37,9 °C kallas för subfebril, vilket innebär att den är förhöjd utan att den anses vara ... detta till skillnad från förhöjd kroppstemperatur vid värmeslag, giftstruma, bastubad, idrottande med flera tillstånd när ... förhöjd kroppstemperatur i fall där termoregleringen är fungerande, det vill säga vid exempelvis infektioner och inflammationer ...
Djur vars kroppstemperatur är beroende av yttre faktorer för att regleras som exempelvis solen eller strömmande vatten. Termen ... Upprätthållandet av kroppstemperatur omfattar istället ett brett spektrum av olika metoder hos olika djur vilket har fått ... Idag har ny forskning inom zoofysiologi visat att kroppstemperatur inte kan delas in i så grova fält som varm- och kallblodig. ... Tidigare trodde man att kallblodiga djur helt saknade förmåga att reglera sin kroppstemperatur, och man antog att de var slavar ...
De fyra primära parametrarna är puls, blodtryck, andningsfrekvens, och kroppstemperatur. Saturation, blodsockernivå, smärta, ...
Människans kroppstemperatur 310,15 K 37 °C 98,6 °F 558,27 °Ra 94,5 °De 12,21 °N 29,6 °Ré 26,93 °Rø 44;25 ...
Den sköter kontrollmekanismer för bland annat blodtryck, kroppstemperatur, ämnesomsättning och sömn. Hypotalamus kopplar ...
Arten ligger på morgonen i solljuset för att få rätt kroppstemperatur. Under dagens hetaste timmar söker den åter skydd i ...
... håller alltid samma kroppstemperatur som är högre än vattnets temperatur. Flera arter kan hoppa och makohajen når ...
Djuret vilar i boet och sänker sin ämnesomsättning samt sin kroppstemperatur. Ibland intar den ett stelt tillstånd (torpor). ...
Älgarna drabbas av myiasis och får dålig kondition och förhöjd kroppstemperatur. Framförallt de unga djuren är svårt drabbade ...
Ämnet, konstant håller kroppstemperatur, kan användas både som drog och energikälla. Med en tidsmaskin reser den ryska ...
De har även en låg och mer variabel kroppstemperatur än andra däggdjur. Temperaturen ligger vid 34 grader Celsius och sjunker ...
Under de första tre veckorna är kattungarna oförmögna att reglera sin kroppstemperatur. De föds i en temperatur på mindre än 27 ...
Aktiva humlor har en kroppstemperatur på över 30 till närmare 40 °C; vanligtvis nära det högre värdet. Ska humlan kunna flyga ... Humlor är i stånd att reglera sin kroppstemperatur genom att förbränna kolhydrater (socker från nektar). Det förefaller som ...
Troligen är det spädbarnets oförmåga att reglera sin kroppstemperatur som inverkar negativt. Rökning: Barn, vars mödrar röker ...
Det är oklart om effekten beror på fysisk aktivitet direkt eller på indirekta effekter, såsom ändrad kroppstemperatur eller ... Indelningen baseras på hur hormonnivå, kroppstemperatur, kognitiva förmågor, hunger och sömnighet varierar under dygnet. En ... påverkar sin kroppstemperatur, och att detta i sin tur kan användas som en signal som kan styra den inre klockan. Även om ... är kroppstemperatur, som också följer en dygnsrytm. Hos människor är kroppstemperaturen lägre på natten än på dagen, och når ...
Graden av motilitet beror på vilken temperatur bakterien har tillväxt i. I kroppstemperatur blir den inte motil då den inte ...
Tecken på hjärninflammation är stel nacke, kakeksi, hemipares och en höjd kroppstemperatur. Om mental tillbakagång utvecklas ...
Till hypertermi räknades förr feber, förhöjd kroppstemperatur vid kroppslig ansträngning, förhöjd kroppstemperatur på grund av ... Medan giftstruma yttrar sig i måttligt förhöjd kroppstemperatur, kan en tyrotoxisk kris yttra sig i ännu högre temperatur ... Med feber avses i detta sammanhang förhöjd kroppstemperatur vid infektion och liknande tillstånd. Dock kan feber också användas ... problem att minska kroppsvärmen, samt förhöjd kroppstemperatur till följd av patologiska eller farmakologiska faktorer som ...
När infekterade råttor dör av pest sjunker deras kroppstemperatur och deras blod koagulerar. Lopporna flyttar sig då till ...