Barns kroppsmasseindex bedöms med IsoBMI. BMI = m l 2 = v i k t e n ( k g ) l a ¨ n g d e n × l a ¨ n g d e n ( m 2 ) [ k g m 2 ... För andra betydelser, se BMI (olika betydelser). Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger inom bl.a. bariatrin ...
BMI - relationen för vuxna mellan vikt och längd, se BMI (kroppsmasseindex). *BMI - ett index en uppskattning av ett visst ...
Övervikt definieras genom att räkna ut kroppsmasseindex, BMI. Gastrisk bypass är en relativt ny behandlingsmetod. Tidigare ...
Gränsvärdena för kroppsmasseindex, vilka avgör om kirurgi är lämplig, är emellertid inte entydiga. Man rekommenderar emellertid ...
På liknande sätt kan en person ha ett avvikande BMI (kroppsmasseindex) utan att det är hälsovådligt, till exempel när ett för ...
Kroppsmasseindex eller BMI (efter engelskans Body Mass Index) är ett mått för en persons eventuella över- eller undervikt.[1] ... BMI (kroppsmasseindex). index som anger relationen mellan en persons vikt och längd ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=BMI_(kroppsmasseindex)&oldid=47923575" ...
En enkel metod för att avgöra om en person är överviktig är att räkna ut dess kroppsmasseindex, Body Mass Index (BMI), som är ...
BMI (kroppsmasseindex) · IsoBMI · Body Volume Index · Midja-höft-kvot · Klädstorlek. Vikthållning. Bariatri (Bantning - Träning ...