Kromatografi[redigera , redigera wikitext]. I kromatografi utnyttjar man olika ämnens olika affinitet till en stationär fas i ...
Depyrogeniserings- kan uppnås genom filtrering, destillation, kromatografi, eller inaktivering. Den här artikeln är helt eller ...
Den isoleras genom jonbyteskromatografi, vätske-vätske-kromatografi eller fraktionerad kristallisering. Metallen kan ...
Kromatografi er datert tilbake til 1903 av den russiske forskeren Mikhail Tsvet. I 1947 utviklet den tyske forskeren Erika ... Gasskromatografi (ofte forkortet GC etter det engelske ordet Gas chromatography) er en mye brukt type kromatografi brukt i ... kromatografi, la grunnlaget for utviklingen av gasskromatografi og produserte senere væskegasskromatografi (1950). ...
Gelfiltrering Kromatografi DNA-sekvensering. ...
Det används också som additiv vid kromatografi. ^ Bra böckers lexikon, 1980. Dietylamin Trimetylamin. ...
... är en kemisk analysmetod, en typ av kromatografi. Den har en fast stationärfas med en vätska eller gas ...
Expanderande bäddadsorption (EBA) är en processteknik för kromatografi för att förbättra hanteringen av visköst material och då ...
... och tekniker som lade grunden för kromatografi. Han utvecklade fördelningskromatografin samtidigt som man arbetar på separation ...
... eller jonbytarkromatografi är en form av kromatografi som används för att separera joner. Den används ofta ...
Aminosyraderivatet kan sedan separeras med kromatografi och man kan se vilken aminosyra derivatet består av. Sedan isolerar man ...
Speciella plattor finns tillgängliga för membranfiltrering eller till och med för enklare typer av kromatografi. För olika ...
... har de fått på grund av det gula band de bildar vid kromatografi på ett extrakt av bladpigment. Deras molekylstruktur liknar ... är denna skillnad som tillåter separation genom många typer av kromatografi. Karotener är i allmänhet mera orange än de ...
De kan analyseras med hjälp av olika metoder inom kemisk analys, exempelvis med spektroskopi och kromatografi. Huvudartikel: ...
På sidan 322 myntar Tsvet termen "kromatografi": Original: "Wird eine petrolätherishe Chlorophyllösung durch eine Säule eines ... "kromatografi" i skrift var 1906 i sina två uppsatser om klorofyll i den tyska botaniska tidskriften Berichte der Deutschen ...
Det är en typ av kromatografi där den mobila (eller rörliga) fasen är en gas, antingen vätgas, helium eller kvävgas. Den ...
Adsorption Indunstning Centrifugering Dekantering Destillation Elektrofores Filtrering Flockulering Flotation Kromatografi ...
... kemi Ucefa Optiska metoder Ucefb Termiska metoder Ucefc Elektromagnetiska metoder Ucefd Radiokemiska metoder Ucefe Kromatografi ...
... (från latinets eluere - "tvätta ur") innebär inom kromatografi att lösa ut något man bundit till en kolonn för att ...
... omfatter flere metoder innenfor analytisk kjemi som benyttes til separasjon av kjemiske komponenter i gasser eller ... Hovedprinsippet for kromatografi er at komponenter med ulikheter i fysiske og kjemiske egenskaper som molekylvekt, kokepunkt, ... Hentet fra «https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Kromatografi&oldid=18619557» ...
Artiklar i kategorin "Kromatografi". Följande 16 sidor (av totalt 16) finns i denna kategori. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Kromatografi&oldid=20881403" ...
... skingrades genom spektroskopi och kromatografi som gav ett entydigt utslag för den medvetna användningen av torkande oljor ...
I kromatografi definieras Rf-värdet som delen av provet i den mobila fasen vid jämvikt, som R = quantity of substance in the ... Rf-värdet vid plan kromatografi kan matematiskt beskrivas med följande förhållande R f = migration distance of substance ...
Idag används kromatografi i många olika delar av kemin, både för att undersöka vilka ämnen som finns i en blandning (analytisk ... Kromatografi (ordagrant "färgskrift" från grekiska chroma = färg, graphein = att skriva) är en separationsmetod som används ... Preparativ kromatografi har blivit allt viktigare för läkemedelstillverkning, till exempel för att separera proteiner som ... preparativ kromatografi). Flera kromatografiska metoder kan, med vissa anpassningar, användas i båda syftena. ...
... består av en mobil fas och en stationär fas. Den mobila fasen låter man rinna genom den stationära fasen, som befinner sig i ett rör, en kolonn. Då kommer den mobila fasen dra med sig de molekyler som ska separeras olika mycket. ...
Separation innebär inom kemin att en blandning omvandlas till två eller flera produkter med olika sammansättning. De metoder som används för att åstadkomma detta kallas separationsmetoder eller (särskilt inom kemitekniken) separationsprocesser. Många av dessa metoder är fundamentala i kemiskt laboratoriearbete, både för renframställning av ämnen och för kemisk analys, och som enhetsoperationer inom kemisk industri. Olika filtrerings metoder används för olika blandningar men allt går ut på att rena ämnen. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...