... kan i vissa stadier göras synligt i cellpreparat genom färgning, därav namnet. Kromosomerna har då mörka och ljusa ... Kromatin är komplex av DNA och proteiner, huvudsakligen histoner men även andra genregulatoriska proteiner, i eukaryota celler ... Kromatin delas ofta upp i heterokromatin och eukromatin beroende på packningsgraden. Eukromatin är kromosomsegment som är ...
Histon-DNA-nystanen kallas kromatin. Histonacetyltransferaser katalyserar överföring av en acetylgrupp från acetyl-CoA till ...
Antikroppar mot vissa kromatin-former, särskilt nukleosomer, har satts i samband med vissa autoimmuna sjukdomar, till exempel ... Det finns två typer av kromatin. Eukromatin är den mindre kompakta formen av DNA. Den innehåller gener som uttrycks ofta. Den ... Under större delen av cellcykeln är kromosomerna ordnade i en kombination av DNA och proteiner som kallas kromatin. Under ...
Antikroppar mot vissa kromatin-former, särskilt nukleosomer, har satts i och med vissa autoimmuna sjukdomar, till exempel ... DNA:t och proteinerna, i dess olika former av kondensation, brukar med gemensamt namn kallas för kromatin. Varje ände på en ... Det finns två typer av kromatin. Eukromatin är den mindre kompakta formen av DNA. Den innehåller gener som transkriberas och ... är kromosomerna ordnade i en kombination av DNA och proteiner som kallas kromatin. Strukturerna går att färga och därmed göras ...
Dessa består ofta av modifieringar av DNA och kromatin som kan ärvas till dotterceller på ett stabilt sätt. Dessa strukturer ... DNA-kedjan och proteinerna bildar tillsammans materialet kromatin. Den fullständiga uppsättningen genetiskt material i en ... I eukaryota celler finns kromatin-strukturer som påverkar transkriptionen av gener. ...
Kromatin Barrkropp Denna genetikrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. ( ...
... en är sfärisk, membranlös och omges av kromatin. Den har troligen en funktion vid RNA-syntesen och vid bildningen av ...
När liganden och receptorn verkar, samspelar de med kromatin och coaktivatorer. Steroidreceptorerna liknar ...
DNaser verkar på enkel- och dubbelsträngat DNA, kromatin och RNA:DNA-hybrider. Har antagligen effekten att störa offrets ...
Inom kromosomerna finns proteiner så som histoner som packar och organiserar kromosomen till kromatin. Dessa kompakta ... i en tätpackad form som kallas kromatin i cellens kromosomer. Huvudartikel: Replikation Replikation är den process som ...
... innebär en ökning av mängden kromatin i cellkärnan i samband med en patologisk process. Hyperkromatism i ...
Användning av olika tekniker för att ta reda på vilka fysiska aspekter som avgör bevarandet av kromatin. Dekker har publicerat ...
... er är de minsta repeterande beståndsdelen i kromatin (som bygger upp kromosomerna) hos eukaryoter, med undantag av ...
I cellkärnan finns DNA i form av kromatin, det vill säga DNA bundet till histoner och andra icke-histonproteiner. I de delar av ...
... består av fem faser: Profas: Kromatin kondenseras och packas ihop till kromosomer med hjälp av proteiner som kallas ...
Efter att östrogenet fastnat förändras receptorn och migrerar in i cellkärnan, där den samverkar med kromatin och reglerar DNA: ...
... till kromatin i cellkärnans kromosomer. I allmänhet ligger största delen av genomet inaktivt och hoppackat på detta vis, medan ... är viktigt för hoppackningen till kromatin. Inom en gen finns oftast avsnitt av nukelotid-sekvenser, intron, som inte kodar för ...
... kromatin kondenseras och DNA klyvs vilket tillsammans leder till apoptos. Kallas även mitokondriell apoptos, då den är beroende ...
... är kritiska komponenter i det nukleära membranet och har som funktion att reglera kromatin och nukleära integritet samt dess ...
... och dess kromatin har egenskaper som både liknar de hos eukromatin och heterokromatin. Könskromosomernas roll för individens ...