Kristendom[redigera , redigera wikitext]. Bland annat inom romersk-katolska och de lutherska kyrkorna har man under senare tid ...
Kristendom[redigera , redigera wikitext]. I gammal kristen tradition har begreppet äktenskapsbrott dessutom en vidare innebörd ... I flera stora religioner som judendom, kristendom och islam betraktas otrohet som en synd mot gudomliga lagar, exempelvis " ...
Tidsaxel · Apostoliska tidsåldern · Tidig kristendom · Kyrkofäderna · Konstantin · Koncilier · Stora schismen 1054 · Korståg · ... Tidig kristendom på Balkan[redigera , redigera wikitext]. Den bulgariska ortodoxa kyrkan har sitt ursprung i de blomstrande ...
Kristendom[redigera , redigera wikitext]. Inom kristendomen, särskilt inom den katolska kyrkan tänder man ofta ljus i samband ...
Omvändelse till kristendom[redigera , redigera wikitext]. Flertalet väckelsekristna kyrkor betonar vikten av omvändelse för att ... Även i kristendom och judendom finns ofta socialt motstånd mot giftermål med en som inte delar tron, men ceremoni som hanterar ... vänner och grannar som har svårt att acceptera att den utsatta har konverterat till kristendom.[6] Personer som lämnar islam ...
Kristendom[redigera , redigera wikitext]. Innan kristendomen erövrade terräng nedlades de döda i gravfält av runda kullar eller ...
Östortodox kristendom[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Östortodox kristendom. De östligt ortodoxa kyrkorna är en ... Reformert kristendom[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Reformert kristendom. Den reformerta kristenheten (av " ... 279 - Uppslagsord: "kristendom". ISBN 91-37-11539-1. *^ Bowker, John (ed),, (1997). The Oxford Dictionary of World Religions. ... och en distinktion uppställs då mellan västlig kristendom och östlig kristendom, vilkas brytning blev fullständig vid den stora ...
Tidsaxel · Apostoliska tidsåldern · Tidig kristendom · Kyrkofäderna · Konstantin · Koncilier · Stora schismen 1054 · Korståg · ... Östlig kristendom eller Östkyrkan är de olika kristna kyrkor som på ett eller annat sätt härstammar från det östromerska riket ... Mot begreppet östkyrkor svarar termen västlig kristendom, eller latinsk från katolska kyrkans största delkyrka, latinska kyrkan ... Under seklernas gång har närmanden gjorts mellan de olika grenarna av kristendom, och grupper från i stort sett alla de ...
Protestantisk kristendom före 1900-talet[redigera , redigera wikitext]. Luther intog en antikarismatisk hållning, till stor del ...
Kristendom[redigera , redigera wikitext]. Inom Kristendomen används prostration sparsammare, vid högtidliga tillfällen, dock ...
Kristendom[redigera , redigera wikitext]. Huvudgudstjänsten[redigera , redigera wikitext]. Gudstjänsten har stark ställning ...
Östortodox kristendom[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Östortodox kristendom. De östligt ortodoxa kyrkorna är en ... Reformert kristendom[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Reformert kristendom. Den reformerta kristenheten (av " ... 279 - Uppslagsord: "kristendom". ISBN 91-37-11539-1. *^ Bowker, John (ed),, (1997). The Oxford Dictionary of World Religions. ... Abrahamitiska religioner(Kristendom · Islam · Judendom) · Hinduism · Buddhism · Sikhism · Bahá'í · Konfucianism · Jainism · ...
Tidig kristendom och vikingarnas härjningar[redigera , redigera wikitext]. Staty av Sankt Patrick ...
Kristendom[redigera , redigera wikitext]. *Fettisdagen: 25 februari. *Påskdagen: 12 april. *Kristi himmelsfärds dag: 21 maj ...
Tidsaxel · Apostoliska tidsåldern · Tidig kristendom · Kyrkofäderna · Konstantin · Koncilier · Stora schismen 1054 · Korståg · ... Reformert kristendom (av ordet "reformera") är de kyrko- och samfundsbildningar, som leder sitt ursprung tillbaka till de ... Anglikanska kyrkan är mycket bred i sin teologi och bland medlemmarna ryms såväl anglokatolicism, liberal kristendom som ... Den främsta skillnaden mellan luthersk och reformert kristendom är synen på sakramenten. Lutherdomen menar att sakramenten är ...
Den norske kirke · Den danske kirke · Svenska kyrkan · Den katolske kirke · Kristendom · Kristen ikonografi · Verneverdier · ... Hentet fra «https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikon_(kristendom)&oldid=17926713» ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Patriarkat_(kristendom)&oldid=26914529" ...
Tidsaxel · Apostoliska tidsåldern · Tidig kristendom · Kyrkofäderna · Konstantin · Koncilier · Stora schismen 1054 · Korståg · ... Kyrkans maktområde under tidig kristendom[redigera , redigera wikitext]. Från början avsåg de från kyrkan utgående ...
Tidsaxel · Apostoliska tidsåldern · Tidig kristendom · Kyrkofäderna · Konstantin · Koncilier · Stora schismen 1054 · Korståg · ...
Tidsaxel · Apostoliska tidsåldern · Tidig kristendom · Kyrkofäderna · Konstantin · Koncilier · Stora schismen 1054 · Korståg · ... Detta är en central punkt, kanske den mest centrala, i luthersk kristendom. Den kristne blir frälst genom tro, av nåd allena. ...
Tidsaxel · Apostoliska tidsåldern · Tidig kristendom · Kyrkofäderna · Konstantin · Koncilier · Stora schismen 1054 · Korståg · ... I protestantisk kristendom har det förekommit tänkare som förnekat att Andens gåvor skulle kunna ges i efterapostolisk tid. ... Profeter är kända från judendom, kristendom, zoroastrism och islam, men även från andra främreasiatiska religioner. ... Islam räknar med ett stort antal profeter som är gemensamma med judendom och/eller kristendom. Eftersom Koranen har egna ...
Detta avsnitt är en sammanfattning av Reformert kristendom.. Den Reformerta kyrkan är en beteckning för de kyrko- och ... Tidsaxel · Apostoliska tidsåldern · Tidig kristendom · Kyrkomöten · Ekumeniskt koncilium · Den stora schismen · Sveriges ... Ordet protestantism eller protestantisk kristendom används numera om ett antal, sinsemellan olika kristendomsriktningar; bland ...
kristendom. Juan de Mella (født 1397, død 12. oktober 1467) var en av den katolske kirkes kardinaler. Han var biskop av Zamora ...
Tidsaxel · Apostoliska tidsåldern · Tidig kristendom · Ekumeniska koncilier · Den stora schismen · Sveriges kristnande · ...
Tidsaxel · Apostoliska tidsåldern · Tidig kristendom · Kyrkofäderna · Konstantin · Koncilier · Stora schismen 1054 · Korståg · ...
Tidsaxel · Apostoliska tidsåldern · Tidig kristendom · Kyrkofäderna · Konstantin · Koncilier · Stora schismen 1054 · Korståg · ... Jesus · De tolv apostlarna · Tidig kristendom · Ekumeniska koncilier · Missioner · Östliga schismen · Korstågen · Västliga ...
Tidsaxel · Apostoliska tidsåldern · Tidig kristendom · Kyrkofäderna · Konstantin · Koncilier · Stora schismen 1054 · Korståg · ... Även på Cypern är ortodox kristendom den vanligaste formen av religionsutövning. Andra länder med betydande andel ortodoxt ... I följande länder bekänner sig majoriteten av befolkningen till någon form av ortodox kristendom: Ryssland, Ukraina, ...
Tidsaxel · Apostoliska tidsåldern · Tidig kristendom · Kyrkofäderna · Konstantin · Koncilier · Stora schismen 1054 · Korståg · ... Medan Anden inom traditionell kristendom har setts särskilt förknippad med kyrkan och sakramenten, har det alltid funnits ...
Kristendom. Make/maka. Ludvig VII av Frankrike. (g. 1137-1152)[6][7]. Henrik II av England. (g. 1152-1189)[6][7]. ...
Tidsaxel · Apostoliska tidsåldern · Tidig kristendom · Ekumeniska koncilier · Den stora schismen · Sveriges kristnande · ...