"I bröstfickan, under plånboken, bar han Ludwig Rubiners Handbok i kriminalpsykologi." Samlingen Kriminal-Sonette skrev Rubiner ...
Hon var från början en student i kriminalpsykologi som fick sin förmögenhet genom att gifta sig med en rik general. Han dog ...
Robert D. Hare, född 1934, är en kanadensisk forskare och pionjär inom ämnet kriminalpsykologi. Han är professor på University ...
Dessutom studerade han embryologi och marinbiologi i Bergen, psykiatri i Nederländerna och kriminalpsykologi i München. Därtill ...
Kriminalpsykologi och kriminalpolitik (i "Tiden", 1936) Den nationella massans psykopatologiska drag som krigsfaktorer (i "Krig ...