Åtal för krigsförbrytelser och andra brott[redigera , redigera wikitext]. Biljana Plavšić åtalades 1998 inför Internationella ... brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. I januari 2001 överlämnade hon sig till krigsförbrytartribunalen och i december ...
Krigsförbrytelser. Allierades krigsbrott (Sovjetiska krigsbrott · Brittiska krigsbrott · USA:s krigsbrott) · Tyska ( ...
Krigsförbrytelser. Allierades krigsbrott (Sovjetiska krigsbrott · Brittiska krigsbrott · USA:s krigsbrott) · Tyska ( ...
Krigsförbrytelser. Allierades krigsbrott (Sovjetiska krigsbrott · Brittiska krigsbrott · USA:s krigsbrott) · Tyska ( ...
Krigsförbrytelser. Allierades krigsbrott (Sovjetiska krigsbrott · Brittiska krigsbrott · USA:s krigsbrott) · Tyska ( ...
Krigsförbrytelser. Allierades krigsbrott (Sovjetiska krigsbrott · Brittiska krigsbrott · USA:s krigsbrott) · Tyska ( ...
Krigsförbrytelser. Allierades krigsbrott (Sovjetiska krigsbrott · Brittiska krigsbrott · USA:s krigsbrott) · Tyska ( ... Generalöverste Alexander Löhr arkebuserades efter kriget för krigsförbrytelser efter att ha dömts till döden av en jugoslavisk ...
Krigsförbrytelser. Allierades krigsbrott (Sovjetiska krigsbrott · Brittiska krigsbrott · USA:s krigsbrott) · Tyska ( ...
Krigsförbrytelser. Allierades krigsbrott (Sovjetiska krigsbrott · Brittiska krigsbrott · USA:s krigsbrott) · Tyska ( ...
Krigsförbrytelser. Allierades krigsbrott (Sovjetiska krigsbrott · Brittiska krigsbrott · USA:s krigsbrott) · Tyska ( ...
I. Delaktighet i planerande av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten II. Krigsförbrytelser III. Brott mot mänskligheten ... De anklagades för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten och medlemskap i förbrytarorganisation. De åtalade invände att ...
krigsforbrytelser. Dødsfall som følge av første verdenskrig · Spanskesyken · Voldtekten av Belgia · I og av Det osmanske rike: ...
krigsforbrytelser. Dødsfall som følge av første verdenskrig · Spanskesyken · Voldtekten av Belgia · I og av Det osmanske rike: ...
Dessutom definieras krigsförbrytelser också i flera olika länders nationella lagstiftning. Krigsförbrytelse[redigera , redigera ... Krigsförbrytelser utgörs av grova brott mot internationella humanitära rättsnormer som begås under internationella eller ... Speciella domstolar har upprättats för krigsförbrytelser bland annat i Sierra Leone och i Rwanda ... Flera juridiska texter innehåller definitioner av krigsförbrytelser, bland annat Genèvekonventionerna och deras ...
Liksom i Tyskland ställdes senare en rad av de ledande personerna för Japans krig och de krigsförbrytelser som begåtts inför ... Även på många andra håll begick japanerna mycket svåra krigsförbrytelser med massavrättningar, tortyr och våldtäkter av civila ... Kejsaren och hans familj skyddades dock av USA och dömdes inte för några krigsförbrytelser. ... även de allierade soldaterna gjorde sig skyldiga till krigsförbrytelser, till exempel blev mängder med japanska soldater som ...
Även kosovalbaner har åtalats för krigsförbrytelser. Haradin Bala, Isak Musliu och Agim Murtezi åtalades av ICTY i januari 2003 ... Stora delar av den serbiska politiska och militära ledningen åtalades av ICTY för krigsförbrytelser i Kosovo, bland andra ... i Haag anklagad för krigsförbrytelser i Bosnien, Kroatien och Kosovo, men dog innan rättegången hann avslutas. ...
Han är dömd till 15 års fängelse vid Split County Court för krigsförbrytelser i staden Knin och vid attacken på staden Glina I ... Han anklagas för krigsförbrytelser av Kroatien. Dragan Vasiljković föddes 12 december, 1954 i en serbisk-ortodox familj i ...
Libris 7971 Krigsförbrytelser i Vietnam.. Stockholm: Vietnampress. 1967. Libris 680020 Takman John, red (1967). Napalm: ett ...
krigsforbrytelser. Dødsfall som følge av første verdenskrig · Spanskesyken · Voldtekten av Belgia · I og av Det osmanske rike: ...
Karadžić har sedan år 1995 varit anklagad för krigsförbrytelser och var fram till gripandet efterlyst av den Internationella ... Karadžić står åtalad för krigsförbrytelser under Bosnienkriget. Rättegången i Haag inleddes den 31 juli 2008 och Karadžić sade ...
Detta ger möjlighet till framtida eftersökningar av krigsförbrytelser.[1] ...
22 april - Isamy Yokoyama, japansk generallöjtnant, dömd för krigsförbrytelser.. *24 april *Edvard Hubendick, bergsingenjör, ...
Även partisanerna begick krigsförbrytelser, den mest kända är Bleiburgmassakern. Partisanerna blev senare den reguljära armén ...
De första anklagelserna mot Papon gällande krigsförbrytelser kom 1983. Det sammanföll tidsmässigt med rättsprocessen mot förre ...
I samband med partisanbekämpning på östfronten begick divisionen talrika krigsförbrytelser. Kavalleriet var av tradition aktat ...
1960 utfärdades en internationell arresteringsorder mot Roschmann för misstänkta krigsförbrytelser. Länge förblev han på fri ...
Han dömdes till döden för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Den 12 mars 1946 avrättades han offentligt genom ...
Tribunalen kom fram till att USA begått krigsförbrytelser i Indokina. Den skapade ett medvetande om att krigsförbrytelser och ...
Hon dömdes vid Belsenrättegången till tio års fängelse för krigsförbrytelser. Vid sexton års ålder hjälpte Bothe sin far i hans ...
... , folkmord och krigsförbrytelser är numera brott mot den primära folkrätten, vilket innebär att de ger ... Man bör emellertid skilja mellan folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. ^ Artikel 7 sid 8 Romstadgan på ...