Pågående krig[redigera , redigera wikitext]. *Andra italiensk-sanusiska kriget 1923-1931. Händelser[redigera , redigera ...
2014 (Proryska protester, Krim, krig och utländsk inblandning)[redigera , redigera wikitext]. De nya makthavarna i Kiev skapade ... Under 1300-talet låg Polen och Litauen i krig mot Gyllene Horden, och tillfälligtvis övergick större delen av norra och västra ... Mellan 1654 och 1667 pågick ett polskt-ryskt krig. Efter inledande framgångar för de rysk-ukrainska styrkorna övertog så ... Staten Galizien-Volynien hamnade i krig med mongolerna, som krossades med Polens stöd och drevs mot Svarta havet och österut. ...
Krig, kommunism och självständighet[redigera , redigera wikitext]. Under år 1901, 16 år före den ryska revolutionen, levde ...
Preussen under Bismarck tvingades aldrig in i något krig mot sin vilja utan lyckades själv alltid välja vilket krig de deltog i ... Krig i sikte-krisen. Referenser[redigera , redigera wikitext]. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ... Undvikande av krig[redigera , redigera wikitext]. I februari 1888, under Bulgarienkrisen, höll Bismarck ett tal till Reichstag ... Under åren 1864 - 1871 deltog Preussen i tre krig som Bismarck hade en hand med i och som sammantaget ledde till att Preussen ...
Krig med Bysans[redigera , redigera wikitext]. År 802 störtades kejsarinnan Irene och Nikeforos I blev bysantinsk kejsare. Han ... öppet krig bröt åter ut. Bysantinarna erövrade den befästa staden Hadath i Kilikien och nådde inledningsvis framgångar.[5] ... slutade omedelbart betala tribut till Harun vilket ledde till ett nytt krig mellan Abbasidiska kalifatet och Bysantinska riket ...
Poulsen, Henning: "Bra böckers världshistoria". Bokförlaget Bra Böcker, band 13, Från krig till krig. 1982. ISBN 91-86102-95-8 ... "Bra böckers världshistoria". band 13, Från krig till krig. 1982. sidan 83 ISBN 91-86102-95-8 ... Krig mot Polen[redigera , redigera wikitext]. Josef Stalin, Vladimir Lenin och Michail Kalinin 1919. Bilden är manipulerad ... Detta var i en för Lenin synnerligen känslig punkt eftersom man fortfarande var i krig med Tyskland.[14] ...
I krig[redigera , redigera wikitext]. Ett exempel på användning av retoriska frågor som oratoriska knep är Josef Stalins ...
Handel, kolonisering och krig - religions- och kulturutbyte[redigera , redigera wikitext]. Århundradena före och efter vår ... Århundradena före Kristus kännetecknades av handel, kolonisering och krig - någonting som frambringade en accelererade en ...
Pågående krig[redigera , redigera wikitext]. *Andra sino-japanska kriget (1937-1945) *Japan på ena sidan ...
"Barn i krig har rätt att gå i skolan" Kodjo Akolor,. Little Jinder,. Howlin' Pelle. Molly Nutley. 49 003 745 kr ... Evenemanget ägde rum mellan den 12 och 18 december på Stortorget.[38] Temat för året var "Barn i krig har rätt att gå i skolan ... Musikhjälpen 2016 - "Barn i krig har rätt att gå i skolan"[redigera , redigera wikitext]. ... 1.9 Musikhjälpen 2016 - "Barn i krig har rätt att gå i skolan" ... " - fler barn i krig och konfliktområden ska kunna gå i en ...
Krig[redigera , redigera wikitext]. *sjuårskriget [23]. *Krimkriget [24]. *stora nordiska kriget [25] ...
Pågående krig[redigera , redigera wikitext]. *Afghanistankriget (2001-)[1]. *Darfurkonflikten (2003-). *Inbördeskriget i Sri ...
... sattacker i krig[redigera , redigera wikitext]. Terrorister har ofta med vetskapen om att deras liv kommer att ta slut ... Under krig har det i alla tider skett självmordsattacker på anmodan av högre befäl eller spontant av enskilda stridande, oftast ... Romanen var upphovet till en våg av känslosamhet och svärmande krig begrepp som Weltschmerz. Mest uppståndelse väckte alla de ... Samtidigt har dock rena självmordsattacker i till exempel krig belönats med ett martyrskap och en säker plats i himmelen. I ...
Rosornas Krig (Wars of the Roses series)[redigera , redigera wikitext]. *Stormfågel (2014) - (Stormbird - 2013)) ...
Gustav III:s ryska krig[redigera , redigera wikitext]. År 1788 återvände han till Sverige för att delta i Gustav III:s ryska ... krig. I mars 1789 anställdes han som kapten vid Savolax lätta infanteri och överadjutant hos översten Curt von Stedingk. I ... https://popularhistoria.se/krig/befalhavare/kompromisslos-krigshjalte.. .mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid; ...
Krig med grekerna[redigera , redigera wikitext]. Senare startade Sparta krig mot perserna, och deras kung Agesilaos II hade ...
Rosornas krig[redigera , redigera wikitext]. Missnöjet hos adeln hade vuxit under Henriks VI:s regeringstid och betydelsefulla ... Efter en våldsam kamp mellan husen Lancaster och York, (se Rosornas krig), avsattes Henrik 4 mars 1461 av sin kusin, Edvard av ... Under Rosornas krig var det hans drottning, Margareta, som var den drivande kraften bakom ätten Lancasters styrkor, medan ... Han var intresserad av läsning och kunskap, men visade inget intresse överhuvudtaget att leda sitt land i krig, vilket är ...
Krig / slag[rediger , rediger kilde]. *Kampen i Gråbeinhølet, en trefning mellom 3. kompani av IR 10 og tyske tropper under ...
Konflikter och krig med grannländer, 1973-2006[redigera , redigera wikitext]. År 1973 genomförde Egypten och Syrien ett ... "Israels krig". Popularhistoria.se. 10 november 2009. http://popularhistoria.se/artiklar/israels-krig. Läst 5 november 2017.. ... Israelerna gick segrande ur den följande serien av krig och hävdade därmed sitt oberoende. Israel utökade sitt område med 40% i ... års arabisk-israeliska krig bröt ut,[20][21][22] vilket slutade med att Israel etablerades i hela det gamla mandatet utom ...
Krig med Pakistan[redigera , redigera wikitext]. Det framgångsrika kriget mot Pakistan stärkte för en tid Indira Gandhis ... Nehru efterträddes av Lal Bahadur Shastri, vars ämbetsperiod blev kort; den dominerades av ett kortvarigt krig med Pakistan ... Men Pakistan hävdade att Kashmir rätteligen tillhörde detta land, och krig utbröt mellan Indien och Pakistan. Efter en förnyad ... som ledde till krig 1947, 1965, 1971 och 1999. Indien är ett av grundarländerna i FN (som Brittiska Indien) och De alliansfria ...
Dessa var inblandade i flera krig mot varandra, men dessa krig präglades sällan av etniska motsättningar, utan var snarare ... 1990-1995: Krig och fred[redigera , redigera wikitext]. När IPKF drog sig tillbaka tog LTTE kontroll över stora delar av norra ... Kumaratunga kallade strategin War for Peace, krig för fred. Regeringen lyckades bland annat ta kontroll över den norra ...
Pågående krig[redigera , redigera wikitext]. *Stora nordiska kriget (1700 - 1721)[1] *Ryssland, Danmark, Polen-Litauen och ...
Genom dessa krig erhöll han stor militär erfarenhet. Red Clouds krig[redigera , redigera wikitext]. Under 1866 började Förenta ... Han ledde sin stam i ett framgångsrikt krig mot USA, kallat Red Clouds krig, 1866-1868 i Powder River-området i nordvästra ... Han förde ofta förhandlingar med indianagenter och avled först 1909, som den ende indianhövding som besegrat USA i ett krig. ...
Den här artikeln handlar om det krig som pågick från 2003 till 2011. För kriget 1990, se Kuwaitkriget. För den nuvarande ... USA:s krig mot terrorismen[redigera , redigera wikitext]. Se även: Kriget mot terrorismen. ... rostiga och obrukbara rester av den gamla irakiska kemvapenarsenalen från 1980-talets krig mot Iran; ett krig där västmakter ... "USA:s krig i Irak över". GP. 19 augusti 2017. http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.428456-usa-s-krig-i-irak-over.. ...
I krig[redigera , redigera wikitext]. Elefanter har använts i ett flertal krig, däribland de puniska krigen. ...
Pågående krig[redigera , redigera wikitext]. *Mahdistupproret (1881-1899). Händelser[redigera , redigera wikitext]. *24 ...
Åren 1939-1941, krig och massmord[redigera , redigera wikitext]. Knappt en månad efter andra världskrigets utbrott ... i händelse av krig, skulle ha 20 000 internerade. Den siffran nåddes redan sommaren 1938 med 24 000 internerade.[10] Ett nytt ...
Senare krig[redigera , redigera wikitext]. Den osmanska flottan kontrollerade även Röda havet och för en tid även Persiska ... Under året 1533 förde amiral Khair ad-Din ett framgångsrikt krig mot den spanska flottan, och osmanerna dominerade för en kort ... När Spanien år 1544 förklarade Frankrike krig sände sultanen sin flotta under Khair ad-Din till sina franska allierades ...
Krig och politik[redigera , redigera wikitext]. *1200 - Vid seklets början grundas Inkariket. ...
Efter Pontiacs krig flyttade Langlade och familjen till La Baye, dagens Green Bay, Wisconsin, där hans far nu bodde. Vid sidan ... Första gången Langlade var med i krig var han tio år gammal och tillsammans med sin morbror. 1750 var han kadett vid den ... Slag/krig Fransk-indianska kriget. * Slaget vid Sabbath Day Point. Amerikanska frihetskriget ... Under inledningsskedet av Pontiacs krig varnade han den brittiske kommendanten i Fort Michilimackinac för den annalkande faran ...