Enligt en översiktlig kostnadsanalys skulle en överdäckning av Londonviadukten kosta ca 250 miljoner kr. Övriga kostnader har ...
Särskilt upprörande ansågs det faktum att det utifrån dokumenten framstod som om Ford gjort en risk/kostnadsanalys där man vägt ... kostnaden för att åtgärda problemet mot Fords kostnader för eventuella dödsfall. Handlingen i filmen Class Action med Gene ...
En kostnadsanalys har utförts vid Örebro universitet , där man har tagit fram merkostnaden av betong i hänsyn till maskin och ... Fel grund kan innebära stora problem och negativa kostnader vid den framtida skötseln och ägandet av en byggnad. En ...