... eller kosmiskt stoft är partiklar i olika storlek, sammansättning och koncentration. Detta förekommer såväl ... massförlusten i stora stjärnors slutstadier och supernovaexplosioner har nyligen visats vara huvudkällan till kosmiskt stoft.[1 ...
I december 2013 hittades 36Ar i form av en argonhydrid i kosmiskt stoft i samband med Krabbnebulosesupernovan. Detta var första ...
I det interplanetära mediet finns åtminstone två skiv-formade områden med kosmiskt stoft. Den första, det interplanetära ... En stor del av ytan täcks av ett djupt lager finfördelat stoft som bland annat innehåller mycket järn(III)oxid vilket ger Mars ... Det andra området med stoft sträcker sig från omkring 10 AU ut till omkring 40 AU och bildades sannolikt av liknande ... I solsystemet finns det grupper av mindre kroppar såsom kometer, centaurer och damokloider, interplanetärt stoft som färdas ...
Ringen saknar nästan kosmiskt stoft, möjligtvis på grund av luftmotståndet från Uranus vidsträckta atmosfäriska korona. På ... Stoft har en mycket kort livstid, mellan 100 och 1 000 år. Banden tillförs kontinuerligt stoft som härrör från kollisioner med ... E-ringen är däremot extremt bred och mottar stoft från Enceladus. μ-ringen kan bestå helt av stoft och inte innehålla några ... är geometriskt tunna och saknar stoft. Denna händelse avslöjade dock även ett tjockt och optiskt tunt lager med stoft i ett ...
... - Teddybjörnen som väcktes till liv genom "kosmiskt stoft" och fick makalösa krafter från Moder Natur. Han är seriens ... En prickig man hittade honom där och väckte liv i honom med sitt "kosmiska stoft". Han fördes sedan till Moder natur där han ...
Med hjälp av radiometrisk datering har forskare uppskattat att den skiva av stoft och mindre partiklar, varur planeterna sedan ... en nebulosa eller ett kosmiskt moln), till följd av avsvalning och rotation, hela vårt planetsystem ha uppstått med dess ...
I december 2013 hittades 36Ar i form av en argonhydrid i kosmiskt stoft tillhörande Krabbnebulosan som utgör resterna efter en ...
I det interplanetära mediet finns åtminstone två skiv-formade områden med kosmiskt stoft. Den första, det interplanetära ... En stor del av ytan täcks av ett djupt lager finfördelat stoft som bland annat innehåller mycket järn(III)oxid vilket ger Mars ... I solsystemet finns det grupper av mindre kroppar såsom kometer, centaurer och damokloider, interplanetärt stoft som färdas ... Det andra området med stoft sträcker sig från omkring 10 AU ut till omkring 40 AU och bildades sannolikt av liknande ...