Reaktionen beror på att olika födoämnen korsreagerar (se korsreaktioner) med björkpollen respektive gråbopollen. Vanligast är ...
Man kallar det korsreaktioner, när sådana samband beror på att patienten har IgE-antikroppar riktade mot gemensamma strukturer ... Korsreaktioner, ofta utan klinisk relevans, har påvisats mellan latex och ett stort antal frukter, som banan, avokado, kiwi, ... Korsreaktioner förekommer i stor utsträckning mellan botaniskt eller zoologiskt besläktade ämnen, till exempel mellan olika ... Korsreaktioner förekommer mellan allergenen i malörtsambrosiepollen och allergenerna i banan, meloner, squash och gurka. I ...
Den kliniska relevansen av detta är dock osäker, då det förekommer korsreaktioner mellan olika insekter. Patienter som är ...
... är inblandade i korsreaktioner. De första fallen av pollenutlöst hösnuva rapporterades på 1800-talet men inte förrän hundra år ...
... vilket kan resultera i kors-reaktioner med andra parasiters antigener. Hos boskap och bönder i Mongoliet har arten Babesia ...
... maskros och prästkrage.Korsreaktioner ligger bakom att patienter med gråboallergi kan ha matallergi mot framförallt en del ...
... är inblandade i korsreaktioner. ...