Hektograf Kopiering Stencilapparat. ...
kopiering för eget bruk. Likaså möjliggör det kontroll av hurudana apparater för användande av materialet som får tillverkas: ... Krypteringen skyddar däremot inte mot olaglig kopiering i stor skala: identiska kopior kan användas på samma sätt som ...
"Fängelse för kopiering av lyxdesign". 13 oktober 2016. http://www.unt.se/nyheter/fangelse-for-kopiering-av-lyxdesign-4404791. ...
Teknik för kopiering användes ännu inte. Artikelserien var förmodligen unik i det avseendet att den omfattande en politisk ...
... betyder efterapning, kopiering eller efterlikning. Uttrycket omfattar många områden, bland annat konsten att med ...
Den skyddats mot kopiering av programvaran SecuROM. Urval av mediatidningars betyg: IGN - 8,2/10 (PC) GameSpot - 8/10 (PC) ...
Inför utklipp och kopiering markerar användaren texten i fråga med datamusen, och vidare följande: Ctrl+X, ⌘+X - klippa ut Ctrl ... För andra betydelser av kopiera, se kopiering. Klippa ut, kopiera, klistra in (på engelska: cut and paste eller copy and paste ...
En annan form av piratkopiering är olovlig kopiering av etablerade varumärken. Denna form av kopiering förekommer framför allt ... Piratkopiering ska skiljas från begreppet privatkopiering som används om den lagliga kopiering för eget bruk som sker med stöd ... Piratkopiering är olaglig kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk. Från början åsyftades avtryck av manuskript eller tryckt ...
Utöver begränsningar för kopiering, behandlar copyleftlicenser andra möjliga hinder. Dessa inkluderar säkerställning av att ...
"Bodström, Larsson, Stafilidis: Ny lag förbjuder inte privat kopiering". SVT Opinion. 18 maj 2005. Arkiverad från originalet den ...
En vanlig typ av fräsning där bearbetningen sker efter mall och med fräsar för kopiering eller med CNC-fräsar. Planfräsning. ... Thomas Blanchard utvecklade strax före 1820 en maskin för kopiering. Den kunde användas för tillverkning av skoläster och ... Det finns två sorters fräsverktyg för kopiering: halvklotsformad profil och torusformad profil. Kuggfräsning. Fräsning av ...
... är en teknik med vars hjälp innehållet på en HD-DVD- och Blu-ray-skiva skyddas mot kopiering. ... Föregångaren var CSS-teknologin som skyddar DVD-skivor från kopiering. Digital Rights Management Content Scrambling System. ...
Kopiering är en process där man utifrån den framkallade filmen framställer fotografiska kopior, vanligtvis på fotografiskt ... Idag är det annars vanligt att man vid svartvit kopiering använder sig av papper med variabel kontrast, som till exempel ... En mycket kraftfull möjlighet i kopieringen är att efterbelysa eller skugga pappret vid kopiering. Med hjälp av dessa tekniker ... Vid kopiering placeras negativet som skall användas i kopieringsapparatens negativhållare. Fotopappret som skall exponeras ...
Konventionen ger ett skydd för förädlare mot kopiering och plagiat. Villkor för att förädlarrätt ska beviljas är (enligt ...
Kopiering var under hennes samtid en respekterad och populär konstform. Men hon utförde också originalverk. Bland hennes verk ...
En fördel med digitalfotografi är att fotooriginalet inte försämras vid kopiering. Ett original kan idag gå hela vägen till ...
Den är endast en följd av kopiering av en DNA-förening..." - utdrag ur Evolutionen feat. Herb Boys "[...] verkar vara ett offer ...
Renoveringen, vilket alltså är en kopiering, utfördes av Jacob Heinrich Elbfas. Vart ett eventuellt original har tagit vägen är ...
Godkännande för kopiering av text från Sandvikens kommuns hemsida finns här. Denna artikel om en byggnad i Sverige saknar ...
Ett motsvarande objektiv sträcker ut bilden igen vid kopiering eller projicering. David Brewster var först med att använda ...
Negativ färgfilm kan lättare efterfiltreras vid kopiering/förstoring till riktig färgbalans. Men filter 80A eller 80B kan också ...
... det vill säga illegal kopiering/fildelning. Ersättningen ges emellertid endast för kopiering från laglig förlaga för privat ... Privatkopieringsersättning är en lagstadgad kompensation för det inkomstbortfall kopiering för privat bruk av musik, film och ... utan de tillverkare och importörer som säljer produkter som konsumenter kan använda för privat kopiering, och att det i Sverige ... Kan vi legalisera all kopiering av musik? Arkiverad 12 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine., MVT Ledare 2010-07-22 ^ ...
Han var mest verksam med kopiering av andra mästares verk vid Nationalmuseum. I en notis i tidskriften Karbasen omnämns han ...
Kopiering sker i dagsljus, och järnsaltet reduceras då på de belysta ställena. Vid påföljande framkallning i en lösning av ...
Detta är väldigt användbart för kopiering av Rare Candy och Master Ball. MissingNo.:s attacker är: Water Gun Sky Attack Sky ...
Hansson målade även miniatyrporträtt, men sysselsatte sig mest med kopiering och restaurering. Hansson är representerad vid ...
Vid kopiering till särskilt omvändningspapper eller Ilfochrome sker samma typ av otillfredsställande kontrasthöjning. Detta ...
Adolf Burger (August Diehl) var gruppens ljustrycksexpert som ansvarade för kopiering av sedlarna. Karl Markovics - Sorowitsch ...
Kopiering av äldre handskrifter var en av huvuduppgifterna i de medeltida klostrens skriptorier. Skrivarna gjorde detta på ...
Felaktiga lagringsmedia, fel i överföring, skrivfel under kopiering eller flyttning, och så vidare. SFV tillåter en person att ...