... äldsta exemplen på konstgjorda extremiteter. Med dess hjälp förde han en mängd strider mot Nürnberg, Köln 1508, Mainz 1515-16 ...
Vid fara utstöter de pipande läten eller slår med sina bakre extremiteter på marken. Dessa ljud hörs även av ungdjuren i bon ... Ofta försöker man med hjälp av konstgjorda sjukdomar eller jakt hålla populationen låg. Den här artikeln är helt eller delvis ...
Till exempel hade det utdöda släktet Palaeolagus, som levde under oligocen i Nordamerika, kortare bakre extremiteter än dagens ... Kaniner som ofta gräver gångar i jordbruksmark bekämpas med gift eller konstgjorda sjukdomar. IUCN listar bushmanharen ( ...
Vid fara utstöter de pipande läten eller slår med sina bakre extremiteter på marken. Dessa ljud hörs även av ungdjuren i bon ... Ofta försöker man med hjälp av konstgjorda sjukdomar eller jakt hålla populationen låg. ...