De principer som KF satte upp för sin verksamhet kan bland annat anses spegla de problem som man från arbetarrörelsen såg med ... s kongresser. År 1904 valdes Martin Sundell in i KF:s styrelse och blev 1905 förbundssekreterare för KF och redaktör för den av ... Kooperationens ursprungliga principer nedan har anpassats över tiden. Till exempel accepterar KF numera kapitalränta och handel ... Den förut planlösa och pessimistiska konsumentrörelsen i Sverige fick genom Sundell struktur och klara principer. Bland annat ...
Uttalandet antogs av båda organisationers respektive kongresser men med en betydande skillnad. Den av partiet antagna lydelse ... överensstämmelse med partiets program och socialismens principer. „ ...
De bär titeln al-Khulafa ur-Rashidun, eller "de rättledda kaliferna". De anses ha tillämpat islams principer på ett riktigt ... Sedan dess har inga större kongresser med global täckning behandlat frågan om kalifatets återupprättande. Det har också ...
Särskilt den första tiden hade man årliga kongresser: 1866 i Genève, 1867 i Lausanne, 1868 i Bryssel och 1872 i Haag. Första ... där de oupplysta massorna skulle uppfostras till att förstå och omfatta det nya samhällets principer om egendomsgemenskap (" ... bägge dessa organisationer finns kvar med sporadiska kongresser. Andra internationalen bildades 1889 i Paris. Arbetarklassens ...
"Observers" kan delta i alla aktiviteter inom EPP och närvara vid kongresser och politiska toppmöten, men de har ingen rösträtt ... att representera och försvara principer och policys i den Europeiska arbetarrörelsen; att öka samarbetet med arbetare och deras ...
Därför behövde inte Moderaterna och Folkpartiet behandla frågan på sina kongresser senare under hösten. I en kommentar skrev ... Kritik mot överenskommelsens principer, utformande och tillkomst har förekommit från företrädesvis representanter från de ... Hösten 2015 hade de fyra borgerliga partierna kongresser som skulle behandla motioner om decemberöverenskommelsen. Först ut var ...
Han hämtade de flesta av sina principer från hinduismen. Som vanlig hindu ansåg han att alla religioner är jämlika, och ... Han talade vid Kongresspartiets kongresser, men introducerades till indiska frågor, politik och det indiska folket främst av ... När han tillämpade dessa principer ryggade han inte tillbaka från att ta dem till deras yttersta logiska konsekvenser och ... övergav de principer som Gandhi infört. Vid andra världskrigets utbrott förordade Gandhi först "moraliskt icke-våldsstöd" till ...
Alla som söker skydd mot detta inom EU ska garanteras likvärdig behandling enligt solidaritetens och humanitetens principer." ... https://www.sap.se/upload/Kongresser/Framtidskongress%2097/riktlinjer_1997.pdf. "Sverige ska ha en generös migrationspolitik" [ ...
Historiskt har partiets kongresser inte alltid hållits stadgeenligt och efter kommunistpartiet kongress 1945 dröjde det tolv år ... Kuomintang omorganiserades nu efter leninistiska principer om demokratisk centralism och sovjetiska experter som Michail ...
"sociologiska principer för Johann Sebastian Bachs temperering och Skrjabins klangaggregat". Dmitrij Sjostakovitjs första ... och liknande kongresser i Warszawa 1950 och Wien 1952. ...
KongresserRedigera. Fram till kongressen 1993 i Kalmar arrangerades kongresserna i regel i Stockholm. De tre senaste ... Det förutsätter en värld byggd på den demokratiska socialismens principer om frihet, jämlikhet och solidaritet. „ ... Efter att vänsterfalangen hade förlorat flera kongresser började den 1972 att organisera sig i den så kallade "Torsdagsklubben ...
... och liknande kongresser i Warszawa 1950 och Wien 1952. Strax efter Stalins död vågade sig Sjostakovitj på att återuppta ... "sociologiska principer för Johann Sebastian Bachs temperering och Skrjabins klangaggregat". Dmitrij Sjostakovitjs första hustru ...