Komorbiditet[redigera , redigera wikitext]. Schizofreni kan uppträda i samsjuklighet med andra psykiska störningar och med ... Livstidsprevalensen för missbruk är cirka 49 %. Komorbiditet är också hög med klinisk depression, ångest och sociala problem ...
Drogproblem och psykisk ohälsa har stor komorbiditet. Ohälsan kan vara orsaken till drogerna i ett försök till ...
Det finns en hög grad av komorbiditet med personlighetsstörningar. McGlashan et al. (2000) konstaterade att detta kan bero på ...
På detta sätt kan bakteriell lunginflammation uppstå som en komorbiditet.[23] Bakteriell[redigera , redigera wikitext]. De ...
Det finns viss komorbiditet mellan tvångssyndrom och Tourettes syndrom samt mellan tvångssyndrom och generaliserat ...
Hypersexualitet kan uppkomma i komorbiditet med andra psykiska störningar. Det är inte ovanligt med histrionisk ...
... bero på komorbiditet. Hos många patienter har cancern redan spridit sig vid symptom och sökande av vård. Vanliga ...
... och det kan finnas en komorbiditet med till exempel borderline personlighetsstörning. Pyromani innebär att en person upprepade ...
Det kan dock ifrågasättas huruvida detta bör ses som en komorbiditet utan essentiellt samband, eller om störningarna under ...
Det kan förekomma komorbiditet med andra psykiska störningar, dock är det ovanligt med svår depression. Svårast är att skilja ...
... hjälpa till att upptäcka komorbiditet problematik, och vara en rik informationskälla när det analyseras ordentligt och man är ...
... så fann en studie att SCT har en komorbiditet med ADHD-C nästan lika ofta som det hade en komorbiditet med ADHD-PI. Enligt den ...
Demens och organisk amnesi kan ha komorbiditet med psykos, depression, ångest med mera, eftersom sjukdomen kan vara mycket ...
... eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen: närvaron av en eller flera sjukdomar eller diagnoser ...
KomorbiditetRedigera. Personer med histrionisk personlighetsstörning har oftare än övriga befolkningen somatoforma störningar, ...
... är en form av komorbiditet som innebär att en person dels har en psykiatrisk diagnos, som (schizofreni, andra ...
Det finns en stor komorbiditet mellan GAD och andra ångeststörningar som exempelvis tvångssyndrom och social fobi, och också ...
... och det kan finnas en komorbiditet med till exempel borderline personlighetsstörning. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...