... används vid hypertoni och som kombinationsterapi vid hjärtsvikt. De vanligaste biverkningar är ...
Monoterapi med lorazepam samt kombinationsterapi av haloperidol och prometazin har visst vetenskapligt stöd. Risker och problem ...
Monoterapi med lorazepam samt kombinationsterapi av haloperidol och prometazin har visst vetenskapligt stöd. Risker och problem ...