... sammanblandas ofta med imperialism. Ett annat begrepp som är svårt att skilja från kolonialism är migration; den ... Kolonialism kan därför inte sägas vara begränsad till en viss tid eller plats. Många olika definitioner av kolonialism har ... Kolonialism ^ Nationalencyklopedin, på internet, 3 november 2009, uppslagsord: kolonialism. ^ "Japanisering". Arkiverad från ... Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier, vanligen i ...
Segerfeldt gör sig av med den nutida uppfattningen och visar på en historia bakom slaveri och kolonialism som spänner tio ... Kolonialism, Facklitteratur 2019, Kickstarterprojekt, Böcker utgivna på Timbro). ...
Basic Books 2010 ^ Davies, Mike (2004). Svält och kolonialism. Leopard förlag. sid. 34. ISBN 91-7343-019-6 ^ Rummel, Rudolph J ...
Tidigare nederländska besittningar, Kolonialism). ...
Segerfeldt, Fredrik (2019). Den svarte mannens börda: nya perspektiv på kolonialism, rasism och slaveri. Timbro ^ Oskar Broberg ... nya perspektiv på kolonialism, rasism och slaveri (Timbro, 2018) Frihandel för nybörjare (Timbro, 2019) (tillsammans med ... Klas Rönnbäck (2019). "Kolonialism, kapital och ekonomisk utveckling". Ekonomisk debatt (Nationalekonomiska föreningen). https ...
Förenta nationerna, Tidigare besittningar, Kolonialism). ...
Kolonialism Hegemoni Imperialism Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, ... Paris (ISBN 2234049482). (Enwp, Statsvetenskap, Internationell politik, Kolonialism). ...
Universell moral - befrielse eller kolonialism? Installationsföreläsning Uppsala universitet, video på universitets kanal på ...
Kolonialism i Indien, Järnväg i Indien). ...
Ugglan, Slavhandel, Spaniens politiska historia, Kolonialism). ...
Historiestubbar, Alla stubbar, Kolonialism i Indien). ...
https://web.archive.org/web/20160305001915/http://papers.kommiekomiks.com/kolonialism.htm. Läst 14 februari 2012. ^ Balakian, ... "De europeiska stormakternas kolonialism i Mellanöstern". Arkiverad från originalet den 5 mars 2016. ...
Elmgren, Tinet, (2002, handledare: Lena Eile). "De europeiska stormakternas kolonialism i Mellanöstern". Arkiverad från ... https://web.archive.org/web/20160305001915/http://papers.kommiekomiks.com/kolonialism.htm. Läst 10 mars 2013. ^ Elmgren,Tinet ...
Ugglan, Handelskompanier, Kolonialism, WP:Projekt Kina). ...
Antarktisfördraget (Geografiska områden i Norges historia, Kolonialism). ...
Franska Indokina Kolonialism ^ "French Guina" (på engelska). World Statesmen. http://www.worldstatesmen.org/Fr_Guiana.html. ...
1931 i Sverige, Utställningar i Sverige, Kolonialism). ...
Ugglan utan parametrar, Kolonialism i Indien, Handelskompanier). ...
Ugglan, Orter i Västbengalen, Kolonialism i Indien). ...
I en tolkning uppmanar dikten till kolonialism. I en annan tolkning beklagar den sig över orimliga bördor och plikter som vita ... Originaltexten på engelska Wikisource (Brittiska dikter, Kolonialism, Dikter 1899, Verk av Rudyard Kipling). ...
108-9, Oxford University Press, ISBN 0-19-563696-1. (Universitet och högskolor i Indien, Kolonialism i Indien). ...
Deras spridning är främst en följd av kolonialism. Det klassiska språket latin har historiskt sett haft mycket stor betydelse i ...
Som gemensamma problem avsågs oavhängighet, rasism och kolonialism. Konferensen leddes av den indonesiske presidenten Sukarno ...
... en är enligt dem också drivkraften bakom européernas kolonialism. Därtill anser samma kritiker att de bägge senaste ...
Kapitalismen är enligt dem också drivkraften bakom européernas kolonialism. Därtill anser samma kritiker att de bägge senaste ...
Kolonialism har varit en viktig faktor i kreolspråkens skapelse. De har uppstått vid kustregioner av Atlanten och Indiska ...
Fanon tar upp motivet i sin diskussion om kolonialism. Marx använde sig också av Hegels verk, men ägnade sig åt en långtgående ...
Att verka för att all form av kolonialism upphörde. Detta var ett centralt mål eftersom det vid organisationens grundande fanns ...
Bilder & media (Tidigare svenska besittningar, Koloniseringen av Amerika, Kolonialism). ...