Japansk kolonialism[redigera , redigera wikitext]. Japanska imperiet. Under Japans period som kolonialmakt 1895 till 1945 avsåg ...
Under antiken kom ett flertal områden att tjäna protektorat åt stormakter som Persiska riket och Romarriket. Spanien, utom de nordligaste delarna fungerade länge som ett karthagiskt protektorat. Storbritanniens första protektorat inrättades vid freden i Paris 1815. För att begränsa Österrikes kontroll över Adriatiska havet tilldelades Storbritannien Joniska öarna, som behölls till 1863. Storbritannien var sist bland kolonialmakterna att avskaffa sina protektorat, inte förrän 1984 avvecklades det allra sista då sultanatet Brunei på Borneo blev suveränt, efter att ha kontrollerats av Storbritannien sedan 1888. Dessförinnan ägde en rad avvecklingar rum runt 1970, däribland Trucial Oman eller Trucial States vid Persiska viken som fick självständighet 1971: Emiraten i Förenade arabemiraten hade blivit protektorat ett i sänder mellan 1820 och 1892; Bahrain från 1861 samt Qatar från 1916. Kungadömet Bhutan var brittiskt protektorat under Brittiska Indien 1865-1947, varefter ...
https://web.archive.org/web/20160305001915/http://papers.kommiekomiks.com/kolonialism.htm. Läst 14 februari 2012.. ... "De europeiska stormakternas kolonialism i Mellanöstern". Arkiverad från originalet den 5 mars 2016 ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
I en tolkning uppmanar dikten till kolonialism. I en annan tolkning beklagar den sig över orimliga bördor och plikter som vita ...
Kapitalismen är enligt dem också drivkraften bakom européernas kolonialism. Därtill anser samma kritiker att de bägge senaste ...
Att verka för att all form av kolonialism upphörde. Detta var ett centralt mål eftersom det vid organisationens grundande fanns ...
Panarabism Civilisationernas kamp Kolonialism Orientalism Buruma, Ian och Avishai, Margalit. Occidentalism: the West in the ...
Basic Books 2010 ^ Davies, Mike (2004). Svält och kolonialism. Leopard förlag. sid. 34. ISBN 91-7343-019-6 ^ Rummel, Rudolph J ...
ISBN 9172940832 ^ Kristofer Andréasson (9 april 2001). "KONGO - KOLONIALISM OCH KOLONISATÖRER". C uppsats. Institutionen för ...
Dessa religioner har spridits i genom brittisk kolonialism och kringresande arabiska handelsmän. ...
Universell moral - befrielse eller kolonialism? Installationsföreläsning Uppsala universitet, video på universitets kanal på ...
Idag är en vanlig åsikt att de var en tidig form av kolonialism. Många forskare anser dock att detta är en felaktig bild; de ...
Nederländska Ostindiska Kompaniet Nederländska Västindiska Kompaniet Kolonialism Denna kulturrelaterade artikel saknar ...
Elmgren, Tinet, (2002, handledare: Lena Eile). "De europeiska stormakternas kolonialism i Mellanöstern". Arkiverad från ... https://web.archive.org/web/20160305001915/http://papers.kommiekomiks.com/kolonialism.htm. Läst 10 mars 2013. ^ Elmgren,Tinet ...
Sedan dess har Senegal haft en brokig historia med kungadömen, klaner, familjeregimer och kolonialism. ...
Det är en meditativ berättelse om kolonialism och en vit flickas uppväxt i Afrika. Redan i debutfilmen går det att ana de ...
Franska Indokina Kolonialism ^ "French Guina" (på engelska). World Statesmen. http://www.worldstatesmen.org/Fr_Guiana.html. ...
Deras spridning är främst en följd av kolonialism. Det klassiska språket latin har historiskt sett haft mycket stor betydelse i ...
Een geschiedenis (på svenska: Kongo - en historia, Natur & Kultur, 2012). Boken skildrar slaveri och kolonialism, ...
Som gemensamma problem avsågs oavhängighet, rasism och kolonialism. Konferensen leddes av den indonesiske presidenten Sukarno ...
En annan plausibel förklaring till u-ländernas ekonomiska svårigheter är de skador som slavhandel och kolonialism tillfogat dem ... Kapitalismen är enligt dem också drivkraften bakom européernas kolonialism. Därtill anser samma kritiker att de bägge senaste ...
Han tog också parti för Indien mot Storbritanniens kolonialism. Som person, kunde han vara oförutsägbar, något som förstärktes ...
Ett exempel på detta var Australien under Storbritanniens kolonialism. Djävulsön utanför Franska Guyana är en annan berömd ...
Avhängiga territorier Antikens kolonier Imperium Kolonialism Kolonisation Koloniträdgård Kolonialvaror. ...
"Lars Norbergs erfarenheter av svensk kolonialism - anförande 2013-03-06". https://www.youtube.com/watch?v=A-4D7StEdro. Läst 23 ...
Mänsklig kolonisering inbegriper inte bara det som associeras med kolonialism. Kolonialism syftar på nybyggarkolonier, ... Kolonialism ^ http://www.etymonline.com/index.php?search=colony&searchmode=none ^ Marcy Rockman, James Steele (2003). The ...
Recensenten i Manchester Guardian menar dock att romanen inte ska läsas som en kritik av kolonialism eller imperialism, utan ... Synen på kolonialism debatterades dock redan av de första recensenterna. Garnett i sin recension menar att Conrad inte tar ...
Scoresbysundshistorier: Fotografi, kartläggning och kolonialism, tillsammans med Pia Arke, 2010. Rapport från Sopornas planet: ...
Kolonialism och jordbruksutveckling) till religion (The Religion of Java, 1960) och nationalbyggen (Old nations, New States, ed ...