Som en följd därav inträdde en liten men för de borgerliga partierna besvärlig socialdemokratisk grupp vid valen 1908 i ... Styrelsen handhades av en kollegial Bezirksregierung, bestående av en Regierungspräsident med biträden (Oberregierungsräte med ...
Styrelsen handhades av en kollegial Bezirksregierung, bestående av en Regierungspräsident med biträden (Oberregierungsräte med ... Som en följd därav inträdde en liten men för de borgerliga partierna besvärlig socialdemokratisk grupp vid valen 1908 i ...