... sakkunnig kollegial granskning, kollegial utvärdering, kollegial fackgranskning eller refereegranskning) är en process som ... Även om kollegial bedömning kan anses vara den bästa modellen som finns att tillgå, så har forskning visat att den är långt ... "Peer review (kollegial granskning)". ub.umu.se. Läst 22 juni 2016. ^ "Hur vet jag om det jag hittat är vetenskapligt?". ... Dessa benämningar inkluderar: Sakkunnighetsbedömning (Lunds universitet) Sakkunnig granskning (Vetenskapsrådet) Kollegial ...
... föregås idag nästan alltid av kollegial granskning gjord av oberoende anonyma specialister inom samma ... Det kan handla om seriös forskning som ges ut i bokform på ett förlag som nöjer sig med ett expertutlåtande och därefter ägnar ... Näringsidkande företag som bedriver forskning vill i regel inte se sina resultat öppet publicerade, något som strider både mot ... Publikation av företagsunderstödd forskning, som ibland drivs av tydliga företagsstrategier (exempelvis tobaksbolagens ...
Ytterst få av Camerons påståenden om homosexuella har publicerats av tidskrifter med kollegial granskning, det vill säga efter ... "ständigt ger en missvisande bild av sociologisk forskning". Likaså har Nebraska Psychological Association (19 October, 1984), ... vetenskaplig granskning och godkännande. Istället är flera i "pay to publish"-tidskrifter, där skribenten själv betalar en ...
... sakkunnig kollegial granskning, kollegial utvärdering, kollegial fackgranskning eller refereegranskning) är en process som ... Även om kollegial bedömning kan anses vara den bästa modellen som finns att tillgå, så har forskning visat att den är långt ... Andra ord - expertgranskning, sakkunnigbedömning, sakkunniggranskning, kollegial granskning, (kollegial) fackgranskning, ... "Peer review (kollegial granskning)". ub.umu.se. Läst 22 juni 2016. *^ "Hur vet jag om det jag hittat är vetenskapligt?". ...