... sakkunnig kollegial granskning, kollegial utvärdering, kollegial fackgranskning eller refereegranskning) är en process som ... Andra ord - expertgranskning, sakkunnigbedömning, sakkunniggranskning, kollegial granskning, (kollegial) fackgranskning, ... "Peer review (kollegial granskning)". ub.umu.se. Läst 22 juni 2016. *^ "Hur vet jag om det jag hittat är vetenskapligt?". ... Kollegial utvärdering[20]. Det engelska ordet peer review har dock fått stort genomslag även vid bruk i svensk text, vid sidan ...
... sakkunnig kollegial granskning, kollegial utvärdering, kollegial fackgranskning eller refereegranskning) är en process som ... "Peer review (kollegial granskning)". ub.umu.se. Läst 22 juni 2016. ^ "Hur vet jag om det jag hittat är vetenskapligt?". ... Dessa benämningar inkluderar: Sakkunnighetsbedömning (Lunds universitet) Sakkunnig granskning (Vetenskapsrådet) Kollegial ... enkelblind granskning). Även dubbelblind granskning förekommer, det vill säga att granskarna inte heller får veta namnet på ...
... föregås idag nästan alltid av kollegial granskning gjord av oberoende anonyma specialister inom samma ... Mycket, om än inte det mesta, av vetenskaplig publikation sker under former av mindre rigorös granskning. Det kan handla om ... En sådan artikel anses endast vederhäftig om den genomgått en granskning (peer review) av en eller flera akademiker inom fältet ...
Ytterst få av Camerons påståenden om homosexuella har publicerats av tidskrifter med kollegial granskning, det vill säga efter ... vetenskaplig granskning och godkännande. Istället är flera i "pay to publish"-tidskrifter, där skribenten själv betalar en ...