Polymyxiner, exempelvis kolistin, är en "sista-utvägen" antibiotika som ges när patienten har en resistent infektion. Den är en ... En plasmidburen resistensgen mot kolistin, mcr-1, upptäcktes 2015 och har sedan dess hittats över hela världen. Gula ...
A07AA05 Polymyxin B A07AA06 Paromomycin A07AA07 Amfotericin B A07AA08 Kanamycin A07AA09 Vankomycin A07AA10 Kolistin A07AA11 ...