Huvudartikel: Kolisotoper. Kol har endast två stabila isotoper, nämligen 12C (vars massa atommassenheten u definieras utifrån) ...
De används även för att undersöka variationer i havsvattnets sammansättning av syre- och kolisotoper genom jordens historia. ...
De flesta isotoper med masstal under 14 sönderfaller till kolisotoper, medan de flesta isotoper med masstal över 15 ...
I 3,9 miljarder år gamla mineraler från grönländska borrtagningar hittade man differenser i proportioner av kolisotoper som ...
I 3,9 miljarder år gamla bergarter från grönländska borrprover har man funnit differenser i proportioner av kolisotoper, vilket ...
Huvudartikel: Litiumisotoper Huvudartikel: Berylliumisotoper Huvudartikel: Borisotoper Huvudartikel: Kolisotoper Huvudartikel: ...
Det har även presenterats data på kolisotoper i sediment från Amazonfloden som motsäger en omfattande savannisering av ...
De fick ihop en detaljrik, 13 miljoner år lång uppteckning av syre- och kolisotoper, som omfattar hela Oligocen. Utgående från ...
Karaktärisering med hjälp av olika kolisotoper tyder dock på att fram till för ungefär 850 miljoner år sedan var de för få för ...
... är isotoper av grundämnet kol (C), det vill säga atomer och kärnor med 6 protoner och olika antal neutroner. Kol ...
Kolisotoper. Dolda kategorier: *Artiklar som behöver fler källor 2017-07. *Alla artiklar som behöver fler källor ...