... kolinerga) nervsystemet. Dessa läkemedel betecknas också som kolinerga blockerare eller kolinerga antagonister. Antikolinergika ...