... , förkortas ofta E. coli (kolibakterie), är en gramnegativ bakterieart som ingår i familjen Enterobacteriaceae ...
... kan syfta på: Kolibakterie - en gramnegativ bakterieart 1 Koli (periodiskt vattendrag i Benin), 10°51′48″N 1°59′51″E /  ...