Kolesterol[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Kolesterol. Sterol- och stanolestrar[redigera , redigera wikitext]. ...
kolesterol. Fördelarna är att det behövs ett mindre urval och att det är lättare att visa signifikant skillnad. Problemet är ...
kolesterol och D-vitamin. Bildningen av lanosterol genom enzymkatalys leder till kärnstrukturen av steroiden. 14-demetylering ... av lanosterol av CYP51 ger efter hand kolesterol. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ...
... er syntetiseras från kolesterol, främst i äggstockar respektive testiklar och i binjurarna. Vidare omvandling och ... Steroider syntetiseras från kolesterol. Viktiga enzymer för steroidsyntesen är aromatas som aromatiserar androgener till ...
Hit hör bland annat kolesterol- och glukosmetabolism.[171] Ämnesomsättningen och klockproteinerna interagerar med varandra åt ...
De vanligaste är kolesterol och olika växtsteroler. Kroppen tillverkar eget kolesterol med det finns även i animaliska ... Förutom triglycerider består fettet i maten av fosfolipider och kolesterol, som även kan bildas i kroppen.[1] ... Kolesterol är nödvändigt för att kroppen ska kunna producera hormonet kortisol, men även de manliga och kvinnliga ... Främst i form av kolesterol och triglycerider transporteras dessa partiklar via blodet och lymfvätskan ut till vävnaderna i ...
Samma personer får också högre värden kolesterol. Vid polärt T3-syndrom kan personer öka sitt energiintag utan att gå upp i ...
De viktigaste blodfetterna är kolesterol och triglycerider. Denna artikel om metabolism, näringslära och bariatri saknar ...
Miettinen forskade om kolesterol, lipoproteiner, artärskleros och tarmabsorption. Han tilldelades Matti Äyräpää-priset 1984. ...
Steroidhormonerna är bildade av kolesterol och därför lipofila. Det antas att de tar sig in i målcellerna genom enkel diffusion ...
Detta leder i sin tur till minskade halter av kolesterol i blodet. År 1976 hade Akira Endo isolerat den första HMG-CoA- ... Cellerna försöker då kompensera den minskade produktionen genom att istället öka upptaget av kolesterol från blodet. ... Detta innebär att cellernas produktion av kolesterol minskar. ... är ett läkemedel mot höga halter kolesterol i blodet. ... reduktasblockeraren, d.v.s. ett ämne som tvingade cellerna att producera mindre kolesterol, (Compactin, ML-236B) från ...
För kolesterol är det ingen stor skillnad heller. Lurasidon har lägre viktuppgång än Ziprasidon, både på kort term (6 veckor) ...
Michel Eugène Chevreul upptäcker kolesterol, vid analys av gallstenar. Jean Baptiste Biot upptäcker ljusets polarisation i ...
Man talar ofta om kolesterol som bra eller dåligt. Högdensitets-lipoprotein (HDL) är det vi brukar kalla för "bra kolesterol", ... Hyperkolesterolemi är ett patologiskt tillstånd av alltför höga nivåer kolesterol i blodet, vanligen LDL-kolesterol. Vid ... När den intracellulära koncentrationen av kolesterol sjunker uppregleras den receptor som medierar upptag av LDL-kolesterol ... Högt kolesterol är också förenat med bildande av blodproppar i kroppen. Även risken för kranskärlssjukdom ökar i takt med ...
... är fritt från kolesterol, transfetter och mättat fett; majoriteten av Gardeins produkter har låg fetthalt och samtliga är ...
Barnen har nedsatt och varierande förmåga att bilda kolesterol. Variationerna mellan olika barn vad gäller symtom och ...
En sänkning av den totala kolesterolmängden i blodet (LDL-kolesterol och HDL-kolesterol tillsammans) med 0,6mmol/l kan sänka ... Nötter reducerar LDL-kolesterol (det "dåliga" kolesterolet) och höjer HDL-kolesterol (det "bra" kolesterolet).[43] ... Veganer får i regel i sig mindre mättat fett och LDL-kolesterol än andra vegetarianer, vilket gör att deras risk för hjärt- och ... De är låga i fettinnehåll och sänker kolesterol och blodsocker. Regelbunden konsumtion kan minska risken för metaboliskt ...
Medireduce har utvecklat produkten Kolestemin mot högt kolesterol i blodet. BioPhausia AB för 908 miljoner SEK. BioPhausias ...
Familjär hyperkolesterolemi (FH) är en ärftlig sjukdom som yttrar sig i en störd ämnesomsättning med förhöjt kolesterol som ... Omkring 45 000 invånare (0,5 procent) har genetiskt högt kolesterol. Sjukdomen, som är lika vanligt förekommande som typ 1- ... "FHSverige - Ärftlig sjukdom som orsakar högt kolesterol" (på sv-SE). www.fhsverige.se. http://www.fhsverige.se/. Läst 2 april ... https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Halsa/Hogt-kolesterol/Familjar-hyperkolesterolemi--en-genetisk-sjukdom/. Läst 2 april ...
Ny gallsyra produceras i levern, av kolesterol hämtat från blodbanan. På detta sätt sänks framförallt det "onda" LDL- ...
Alla naturliga androgener syntetiseras i kroppen med kolesterol som utgångsmaterial. Alla östrogener, de kvinnliga ...
Ett högt kolesterol kan leda till hjärt- och kärlkrämpor samt åderförkalkning.[13] ...
HDL transporterar kolesterol till levern och kolesterol är känt för att ha skyddande effekt på cellmembran. Det är troligt att ... En hög nivå av HDL-kolesterol verkar kunna skydda mot hjärt- och kärlsjukdom och låga nivåer av HDL-kolesterol (mindre än 40 mg ... omvandlar fritt kolesterol till kolesterylester (en mera fettlöslig form av kolesterol) som hamnar i mitten av ... är en effektiv behandling mot höga nivåer av LDL-kolesterol men har liten eller ingen effekt för att höja HDL-kolesterol. ...
Det består till stora delar av kolesterol i form av fett. Äggulans funktion är att förse fostret med näring fram till ...
... hormoner är en viktig grupp hormoner, och kolesterol är också en steroid. Till steroiderna hör ett stort antal hormoner ... Ett annat exempel är kolesterol som har en viktig funktion i våra kroppar. Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig ...
Enzymerna som påverkas är alla inblandade i omvandlingen av kolesterol till kortisol. 21-hydroxylas är det enzym som drabbas i ...
Huvudsakligen hör kolesterol, fosfolipider, samt en liten mängd glykolipider till gruppen membranlipider. ^ [a b] "Membrane ...
Bland de ämnen han lyckades syntetisera fanns steroiderna kolesterol och kortison (1951). Detta är komplicerade molekyler med ... kolesterol, könshormoner, etc.) ställde upp ett antal regler för sambandet mellan ett ämnes ultravioletta spektrum och ...
Innehåller inget kolesterol. Innehåller isoflavoner, organiska kemikalier som kanske är bra för hälsan. Påståenden om att soja ... Till skillnad från komjölk, innehåller sojamjölk ytterst små mängder mättat fett och inget kolesterol. Data hämtade 2013-01-20 ...